Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa o podpore vzdelávania, výskumu a inovácií vo Švajčiarsku

bfi-21-24-quer

Švajčiarsky parlament prijal zvýšenie rozpočtu pre podporu inovácií v správe o vzdelávaní, výskume a inováciách na roky 2021 – 2024.

Spolková rada vo Švajčiarsku každé štyri roky predkladá Parlamentu správu o podpore vzdelávania, výskumu a inovácií (Education, Research and Innovation – ERI), ktorá obsahuje hodnotenie súčasného obdobia financovania a ciele, opatrenia a rozpočet budúceho obdobia. Koncom februára 2020 Spolková rada schválila správu o podpore vzdelávania, výskumu a inovácií na roky 2021-2024. Aký veľký význam bude Federálna rada pripisovať ERI v nasledujúcich rokoch? Aké priority si stanovila na nadchádzajúce obdobie financovania? Koľko peňazí požaduje od parlamentu pre ERI? Odpovede nájdete v uvedenej správe.

Zo správy okrem iného vyplýva, že v roku 2020 bude vzdelávanie a výskum naďalej prioritou Švajčiarskej konfederácie. Pravidelné výdavky v týchto oblastiach tvoria 10,8 % celkových výdavkov, čo znamená, že v súčasnosti tvoria štvrtú najväčšiu oblasť federálnych výdavkov.

bfi-grafik-1_d

Švajčiarsko bude aj naďalej hrať vedúcu úlohu v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, ktorá je tak dôležitá pre prosperitu krajiny. Zvládne súčasné výzvy, ako je digitálna transformácia v hospodárstve a spoločnosti.

Federálne priority sú nasledujúce:

  • Odborné vzdelávanie a príprava pokračuje v príprave mladých ľudí na atraktívne pracovné a kariérne príležitosti.
  • Švajčiarska konfederácia prijíma opatrenia na podporu väčšieho počtu ľudí v ďalšom vzdelávaní.
  • Politika ERI podporuje aktérov vo všetkých oblastiach pri riešení výziev a pri formovaní digitálnej transformácie.
  • Švajčiarske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania poskytujú vynikajúce výsledky v prospech akademickej obce, hospodárstva a spoločnosti.
  • Federálne finančné agentúry podporujú výskum a inovácie na najvyššej úrovni.
  • Politika ERI podporuje udržateľný rozvoj a rovnaké príležitosti vo všetkých oblastiach.

Viac informácií

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 1.10.2020, autor: rpa