Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa o členstve Slovenska v EÚ: Chod únie v roku 2021 poznačila pandémia koronavírusu

Slovensko
Výročná správa o členstve SR v EÚ za rok 2021. Zdroj: https://europskenoviny.sk/

Nepredvídateľná pandemická kríza, ktorá sa začala v roku 2020, zásadným spôsobom ovplyvnila nastavené priority a chod Európskej únie (EÚ). No aj v roku 2021 dokázali inštitúcie EÚ a členské štáty operatívne reagovať na pokračujúcu pandemickú situáciu. Uvádza sa to vo Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021, ktorú vláda odobrila na svojom rokovaní 13. marca 2022.

Správa konštatuje, že v kontexte pandémie sa otvoril priestor na zlepšenie fungovania EÚ, no aj táto snaha narazila skrz pandémiu koronavírusu na svoje limity. Ako sa uvádza vo výročnej správe: „Dôležitým faktom je, že EÚ naďalej zostáva globálnym aktérom hodnôt, demokracie či ochrany ľudských práv. Na druhej strane, musí zefektívniť svoje zahraničnopolitické nástroje a zvýšiť kapacitu aplikovať ich v praxi. V uplynulých rokoch bolo možné vnímať rastúce spochybňovanie základov Únie, no v zmysle vyššieho spoločného záujmu absentovala primeraná odpoveď.“

Správa ďalej hodnotí, že rovnaké hodnoty blízkych partnerov sa nemusia vždy rovnať rovnakým záujmom. Nástup novej administratívy v USA priniesol určitú normalizáciu vo vzájomných vzťahoch, stále však podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), ktoré správu na rokovanie vlády predložilo, existuje priestor pre ich zlepšenie. Ako uviedol rezort: „Pozitívnym signálom bolo pozastavenie uplatňovania dovozných ciel USA na vybrané výrobky z EÚ a zriadenie Rady EÚ a USA pre obchod a technológie na vysokej úrovni.“

Rezonoval aj záväzok posilniť spoluprácu pri riešení klimatickej zmeny a obojstranný záujem na spustení transatlantickej Energetickej rady. Na základe tohto stavu sa jedným z kľúčových výrazov uplynulých mesiacov stal pojem strategická autonómia. Ako ďalej uvádza správa: „Diskusie členských štátov ukazujú na potrebu presnejšieho vymedzenia jeho významu v rôznych sektoroch tak, aby sa strategická autonómia nerovnala protekcionizmu a nenarušila vzťahy s partnermi. Ako vhodná štartovacia línia sa javí napríklad dobudovanie vnútorného trhu.“ MZVEZ SR dodáva, že v oblasti bezpečnosti a obrany SR je dôležitá nutnosť úzkej spolupráce a komplementárnosti s partnermi, osobitne s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Výročná správa hodnotí pozitívne aj schválenie fondu obnovy a odolnosti v hodnote 750-miliárd EUR. Behom uplynulého roka bolo schválených 22 plánov obnovy. Ako uvádza správa: „Národný plán predstavuje komplexnú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu SR, pričom proces obnovy bude založený na zveľaďovaní ľudského kapitálu a vytváraní inovačného prostredia.“ Slovensko je v rokoch 2021 až 2023 oprávnené vyčerpať približne 6,3-miliardy EUR.

Viac informácií:

Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 14. 3. 2022, autor: rpa