Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa JRC: EÚ je na vrchole trendov patentovania železničných inovácií

V správe, ktorú zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a Železničnej agentúry Európskej únie (ERA), sa uvádza, že EÚ je svetovým lídrom v oblasti vynálezov vysokej hodnoty (prihlášky podané na viac ako jednom patentovom úrade) v oblasti železničnej technológie, a že Nemecko predstavuje 55,9 % všetkých pozorovaných vynálezov EÚ, nasleduje Francúzsko (17,1 %) a Rakúsko (12,8 %).

Pohľad na inovácie v oblasti železníc prostredníctvom patentových trendov využíva údaje o patentoch od Európskeho patentového úradu ako indikátor globálnych inovačných trendov a študuje komparatívne silné stránky EÚ, Číny, Japonska, USA a Južnej Kórey od roku 2000.

Správa konštatuje, že v EÚ sa vyvíja čoraz viac vynálezov vysokej hodnoty, predovšetkým v oblasti koľajových vozidiel (väčšinou karosérie, zavesenia kolies a pohonu) a technológie riadenia, velenia a signalizácie. Je to pravdepodobne dôsledok politík EÚ v oblasti harmonizácie železníc na vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru. Patentovanie v týchto oblastiach sa však globálne zvyšuje; údaje naznačujú, že pokračujúca činnosť v týchto oblastiach je rozhodujúca pre udržanie a prehĺbenie konkurenčnej výhody.

Pri využívaní vynálezov vysokej hodnoty ako referenčnej hodnoty je EÚ vpred a počíta viac ako dvojnásobok počtu svojho najbližšieho konkurenta, Číny, ktorá si nedávno odniesla druhé miesto za Japonskom. Keď európski hráči vyvážajú svoje vynálezy, väčšinou to je do USA a Číny. To sa za posledných pár rokov zrýchlilo, čo naznačuje, že firmy z EÚ sú čoraz úspešnejšie pri propagácii svojich výrobkov v zahraničí.

V absolútnom vyjadrení je EÚ tiež regiónom s jednoznačne najekologickejšími vynálezmi – tými, ktoré by mohli priamo prispieť k zmierneniu zmeny klímy. Možno to pripísať kombinácii obchodných príležitostí a priaznivého regulačného rámca pre zelené inovácie za posledné desaťročia. Avšak ako súčasť celkových vynálezov sa Japonsku a Južnej Kórei darí lepšie, a tak sa európskemu sektoru železníc ponecháva priestor na zlepšenie.

Analýza koncentrácie trhu ukazuje, že na trhu EÚ pôsobí veľký počet aktérov, a preto je pravdepodobné, že dynamika konkurencie v rámci odvetvia bude silná. Z top 10 globálnych inovátorov pre vynálezy vysokej hodnoty je šesť európskych spoločností: Siemens, Alstom, Bombardier, Knorr Bremse, Plasser & Theurer a Voith.

Viac informácií:

Insights into railway innovation through patenting trend – Report

Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc, zverejnené: 26. 7. 2021, autor: rpa