Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa JCR PREDICT 2020 o stave v oblasti výskumu a vývoja IKT

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie publikovalo Správu PREDICT 2020, ktorá poskytuje podrobnú analýzu stavu činností v oblasti výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách (IKT výskum a vývoj) v Európskej únii a 12 ďalších ekonomík na celom svete vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórei, Spojeného kráľovstva a USA. V tomto, 13. vydaní správy, získame prehľad o dynamike a smerovaní výskumu a vývoja v oblasti IKT na celom svete.

Sektor IKT je jedným z najdynamickejších odvetví hospodárstva EÚ

Tento sektor sa vyznačuje vysokou intenzitou výskumu a vývoja a úrovňou produktivity, ktorá je vyššia ako úroveň celého hospodárstva.

V roku 2017 sektor IKT v EÚ rástol viac ako celé hospodárstvo z hľadiska pridanej hodnoty, zamestnanosti, produktivity a verejného financovania výskumu a vývoja. Ale v podnikových výdavkoch na výskum a vývoj (BERD), výskumných a vývojových pracovníkoch a zamestnancoch vo výskume a vývoji rástol sektor IKT pomalším tempom ako celé hospodárstvo.

V medzinárodnom kontexte sa ťažisko IKT posúva smerom na východ

Čína a India spochybňujú tradičný pohľad na tieto krajiny ako na továrne sveta. Čína rýchlo prechádza na nový scenár, v ktorom tvrdo vsádza na činnosti s vyššou pridanou hodnotou – napríklad na činnosti v sektore IKT – a čoraz viac investuje do výskumu a vývoja. Od roku 2006 do roku 2017 sa pridaná hodnota čínskeho odvetvia IKT v priemere ročne zvýšila nad 12 % a investície do výskumu a vývoja sa zvýšili ročne o 18 %. EÚ-28 nezlepšuje svoje celkové postavenie v medzinárodnom kontexte.

Vzostup Číny v digitálnej priestore, je potvrdený ďalšími dôkazmi súvisiacimi s pozíciou Číny v oblasti umelej inteligencie. Údaje o všetkých premenných týkajúcich sa výskumu a vývoja naznačujú, že Čína chce hrať vo svetovej ekonomike významnú úlohu. USA sú doteraz vedúcou krajinou na svete. Ale Čína (vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky) už ohrozuje vedúce postavenie USA.

Pandémia COVID-19

Pandémia COVID-19, ktorá hlboko zasiahla takmer všetky krajiny na svete, odhalila kľúčovú úlohu, ktorú IKT a jeho výskum a vývoj zohrávajú v mnohých oblastiach, napríklad:

  • kontrola šírenia vírusu (napr. úspešné využívanie IKT na sledovanie kontaktov a zdieľanie informácií o opatreniach sociálneho dištancovania sa v Južnej Kórei)
  • odpoveď na nedostatok vhodných zariadení (t. j. použitie technológie 3D tlačiarní);
  • veľký stimul pre online vzdelávanie;
  • svoju úlohu pri znižovaní nákladov na uväznenie, pokiaľ ide o ľudské životy a stratu výroby, vďaka možnostiam, ktoré ponúka práca na diaľku.

    Vypuknutie choroby COVID-19 znamenalo okrem iného aj obrovské zvýšenie prieniku IKT do všetkých oblastí. Na nasledujúce dva roky sa však očakáva silný negatívny vplyv na produkciu sektora IKT v dôsledku poklesu dopytu, ako aj náhleho zastavenia výroby v mnohých krajinách v dôsledku pandémie. globálnych dodávateľských reťazcov. Keďže referenčný čas tejto správy pokrýva obdobie do roku 2019, neodráža to vplyv prepuknutia choroby COVID-19, ale správa z budúceho roka bude užitočná na odhalenie makroekonomických vplyvov v sektore IKT na celom svete.

The 2020 PREDICT Key Facts Report

Zdroj: JRC, zverejnené: 21.8.2020, autor: rpa