Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ on Twitter: "What is #VirtualExchange? Students taking part in the  #ErasmusPlus Virtual Exchange project explain what it means to them in this  short video: https://t.co/28GkVu7f5g… https://t.co/Lu9TKWLBPV"

Vo zverejnenej správe Erasmus+ Virtual Exchange sa uvádza, že 71 % účastníkov si po účasti na aktivitách projektu Virtual Exchange vybudovalo pozitívne a zmysluplné vzťahy s rovesníkmi z rôznych krajín.

V dnešnom svete prináša revolúcia v technológiách našu schopnosť vzájomnej komunikácie a sme globálne prepojení bezprecedentnými spôsobmi. Naše rozmanité spoločnosti a komunity zároveň naďalej vyvolávajú polarizáciu a rozdelenie, čo poukazuje na potrebu investovať do dialógu medzi mladými ľuďmi, ktorí sú jadrom našej budúcnosti. V tejto súvislosti je Virtuálna výmena konkrétnou ukážkou sily moderných technológií na prekonanie rozdielov a budovanie medzikultúrneho porozumenia. Spustením iniciatívy Virtuálna výmena Erasmus + v roku 2018 ako prostriedku na rozšírenie a obohatenie jej programu Erasmus + Európska únia testuje najefektívnejšie prístupy k virtuálnej výmene, ktoré dopĺňajú akcie fyzickej výmeny. Virtuálna výmena Erasmus + ponúka prístupný priekopnícky nástroj pre mladých ľudí, aby sa zapojili do medzikultúrneho vzdelávania, prostredníctvom online interakcií medzi ľuďmi moderovaných facilitátormi. Tieto zmysluplné medzikultúrne skúsenosti majú výrazný vplyv na spôsob, akým sa mladí ľudia navzájom angažujú v rámci línií vnímaných alebo skutočných rozdielov. Účastníci výmen získavajú zručnosti 21. storočia, ktoré im umožňujú stať sa aktívnymi občanmi v globalizovanom svete, a tiež zlepšujú medzikultúrne porozumenie pre pozitívnejšie interakcie so svojimi rovesníkmi z rôznych kultúr a krajín.

Erasmus+ Virtual Exchange je platforma prístupná pre mladých ľudí vo veku od 18-30 rokov, ktorej cieľom je najmä výmena skúsenosti a znalostí prostredníctvom online kurzov, webinárov, rozhovorov, a pod. Platforma sa zameriava na medzinárodné vzdelávanie.

Erasmus+ Virtual Exchange – brochure

Zdroj: EK, zverejnené: 16.10.2020, autor: rpa