Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EK – Priemysel 5.0: Na ceste k udržateľnejšiemu, odolnejšiemu a na človeka zameranému priemyslu

diagram

Oživenie EÚ si vyžaduje zrýchlenie dvojitého zeleného a digitálneho prechodu, aby sme vybudovali udržateľnejšiu a odolnejšiu spoločnosť a hospodárstvo. Priemysel je jednou z hlavných hnacích síl tohto dvojitého prechodu. Správa „Priemysel 5.0“, ktorá bola zverejnená 7. januára 2021, uznáva silu priemyslu pri dosahovaní spoločenských cieľov presahujúcich rámec pracovných miest a rastu, aby sa stal odolným poskytovateľom prosperity tým, že pri výrobe bude rešpektovať hranice našej planéty a v centre výrobného procesu bude stáť blahobyt pracovníka v priemysle.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, povedala: „Nový koncept Priemysel 5.0 nemohol prísť v lepšom čase. Mnoho európskych priemyselných odvetví objavuje seba samých, prispôsobuje sa novej realite COVID a čoraz viac využíva digitálne a zelené technológie, aby zostali poskytovateľom riešení pre všetkých Európanov. Teraz je čas urobiť pracoviská inkluzívnejšie, vybudovať odolnejšie dodávateľské reťazce a prijať udržateľnejšie spôsoby výroby.“

Správa popisuje hlavné stavebné kamene prístupu Priemyslu 5.0, stanovuje hlavné výhody pre pracovníkov i pre samotný priemysel a poskytuje mapovanie prebiehajúcich a dokončených výskumných a inovačných projektov, ktoré sa týkajú Priemyslu 5.0.

Kľúčové zistenia:

  • Aby priemysel mohol naďalej prinášať prosperitu Európe, musí sa teraz stať akcelerátorom a činiteľom zmeny a inovácie. Priemysel 5.0 prispieva k technologickej aktualizácii potrebnej na to, aby priemysel potvrdil svoj účel ako poskytovateľ riešení pre našu spoločnosť a ako atraktívny zamestnávateľ pre mladé talenty pri hľadaní cieľavedomého profesionálneho života.

  • Digitalizácia poskytuje odvetviu bezprecedentné príležitosti. Digitálne technológie, ako je umelá inteligencia (AI) alebo robotika, umožňujú radikálnu inováciu na pracovisku. Optimalizácia interakcií človek – stroj bude ťažiť z pridanej hodnoty, ktorú ľudia prinesú výrobcom. Pri vývoji inovatívnych technológií zameraných na človeka môže Priemysel 5.0 podporovať a posilňovať, a nie nahrádzať pracovníkov; zvyšujeme odolnosť priemyselných odvetví a zvyšujeme jej udržateľnosť.

  • Ekologizácia ekonomiky je druhou stranou tej istej mince. „Zelená dohoda“ bude úspešná, keď bude mať európsky priemysel silné vedúce postavenie. Spoločné environmentálne ciele je možné dosiahnuť iba začlenením nových technológií a prehodnotením výrobných procesov so zreteľom na environmentálne vplyvy. Priemysel musí ísť v zelenom prechode príkladom.

  • Transformované odvetvie bude mať transformačný vplyv aj na spoločnosť. To platí najmä pre pracovníkov v priemysle, u ktorých môže dôjsť k zmene ich úlohy, ktorá si vyžaduje nové zručnosti. Prechod na Priemysel 5.0 si bude vyžadovať konanie v celej rade oblastí.

Táto správa predstavuje začiatok procesu spoločného vytvárania so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami vrátane sociálnych partnerov na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom poskytnúť postup pri uskutočňovaní udržateľného, ​​odolného a na človeka zameraného priemyselného odvetvia 5.0.

Viac informácií:

Industry 5.0

Zdroj: EK, zverejnené: 8.1.2021, autor: rpa