Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EIT Digital: Európsky prístup k umelej inteligencii

No alternative text description for this image

Správa EIT (European Institute of Innovation & Technoogy) Digital sa venuje dôležitej téme, ako by mala Európa postupovať v oblasti umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI). Poskytuje pracovníkom v oblasti riadenia a rozhodovania o politike nástroj na hodnotenie vplyvu založený na scenároch pre vývoj politiky v oblasti AI.

Správa skúma vplyv umelej inteligencie všeobecne, ako aj v konkrétnejších oblastiach aplikácií strategických pre Európu: zdravie, výroba, podnebie a mobilita. Vo všetkých týchto oblastiach identifikuje všeobecné aj odvetvovo špecifické príležitosti a obavy týkajúce sa ďalšieho využívania umelej inteligencie. Na konci je hodnotenie zamerané na vplyv na inovačný potenciál, spravodlivosť, dôveru a rastové príležitosti.

Hlavné odporúčania:

  • Na zabezpečenie účinnej politiky v oblasti umelej inteligencie je potrebné zohľadniť kontext (oblasti použitia).
  • Potrebné sú určité prísne nariadenia, napríklad pokiaľ ide o narábanie s údajmi o strojoch, zodpovednosť za výrobky / služby za autonómne systémy a ochrana údajov v zdravotníctve.
  • O všeobecných predpisoch alebo politických opatreniach je možné uvažovať vo vzťahu k transparentnosti a vysvetliteľnosti algoritmu.
  • Regulácia by mala byť prispôsobivá a pružná a zároveň minimalizovať a zmierňovať riziká a zabezpečovať ľudské práva a európske hodnoty.

Viac informácií

Report: A European approach to Artificial Intelligence: A policy perspective

Zdroj: https://eit.europa.eu, zverejnené: 30.9.2020, autor: rpa