Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EIB: Pandémia COVID-19 zintenzívnila prechod EÚ na digitálnu ekonomiku

Správa o digitalizácii v Európe 2021/2022. Zdroj: https://www.eib.org

  • Kríza COVID-19 urýchlila digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva.

  • Firmy však zastavujú zložitejšie procesy digitalizácie.

  • Digitálne firmy sa dokázali lepšie vyrovnať s prerušením, ktoré rozpútala pandémia.

Takmer polovica firiem v Európskej únii uvádza, že investovali do digitalizácie v reakcii na COVID-19. Digitálnym firmám sa počas pandémie darilo lepšie ako nedigitálnym firmám. Od začiatku roka 2020 mali menšiu pravdepodobnosť výrazného poklesu tržieb a krízu častejšie využívali ako príležitosť na urýchlenie digitalizácie. V priemere boli produktívnejší, inovatívnejší, rástli rýchlejšie a platili vyššie mzdy.

S postupujúcou digitalizáciou sa však zväčšuje aj digitálna priepasť v Európe. Menším firmám a firmám v regiónoch, kde chýba digitálna infraštruktúra, hrozí, že zostanú pozadu. Európa sa musí zamerať predovšetkým na tri oblasti: podporný ekosystém, európsku víziu na boj proti nerovnováhe v Európskej únii a dostatočnú politickú podporu na riešenie nedostatku financií a zručností.

Toto sú niektoré z hlavných zistení nového vydania dokumentu Európskej investičnej banky Digitalizácia v Európe 2021 – 2022: Dôkazy z investičného prieskumu Európskej investičnej banky (EIB), ktorý bol zverejnený 10. mája 2022. Nová správa obsahuje korporátny index digitalizácie EIB, ktorý predstavuje celoštátne hodnotenie úsilia o digitálnu adopciu v krajinách EÚ a Spojených štátoch.

Prečítajte si súhrn správy.

Ako uviedol viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix: „Počas pandémie sa digitálna transformácia často stala nevyhnutnou pre prežitie firiem a urýchlila transformáciu európskeho hospodárstva. Pozorujeme však aj to, že kríza prinútila mnohé firmy pozastaviť komplexnejšie procesy digitalizácie. Keďže vstupujeme do „nového normálu“, bude kľúčové reštartovať tieto procesy a urýchliť tempo pokročilej digitálnej transformácie v Európskej únii. Skupina EIB je pripravená poskytnúť potrebnú podporu.“

Ako uviedla hlavná ekonómka EIB Debora Revoltella: „Väčšina spoločností z EÚ nám hovorí, že využili pandémiu ako príležitosť na transformáciu a spustenie procesu digitalizácie. V priebehu obdobia sa však priepasť medzi firmami zväčšila, pričom tie menej reagujúce čelili riziku, že zaostanú. Hlavnou prekážkou investícií firiem zostáva nedostatok zručností. V reakcii na to potrebujeme mnohostranné politiky na podporu digitalizácie: svoju úlohu zohráva technická pomoc, zručnosti a prístup k financiám.“

Digitalizácia v Európskej únii počas krízy COVID-19

Pandémia urýchlila tempo digitálnej transformácie. Mnohé zo zmien spojených s digitalizáciou – služby poskytované na diaľku, práca na diaľku a online stretnutia – pravdepodobne zostanú. Podľa výsledkov investičného prieskumu EIB (EIBIS), ktorý sa uskutočnil od apríla do júla 2021, 46 % firiem v Európskej únii uvádza, že podnikli kroky na to, aby sa stali digitálnejšími, napríklad poskytovaním služieb online.

Firmy, ktoré investovali, aby sa stali viac digitálnymi v reakcii na COVID-19 (v %), podľa krajín

Na rozdiel od všeobecnejšej digitálnej transformácie sa však prijímanie nových pokročilých digitálnych technológií zastavuje, pretože firmy počas krízy pozastavujú zložitejšie procesy digitalizácie. Podiel firiem z EÚ, ktoré implementujú tieto technológie, ako je 3D tlač, pokročilá robotika alebo internet vecí, vo svojom podnikaní zostal v rokoch 2020 až 2021 viac-menej konštantný a v roku 2021 dosiahol 61 % v porovnaní s výrazným nárastom v predchádzajúcom období, pričom 63 % sa zvýšilo v roku 2020 a 58 % v roku 2019.

Najvýkonnejšie krajiny v EÚ

V roku 2021 boli Fínsko a Malta dve najlepšie digitálne krajiny, za ktorými nasledovali Dánsko, Rakúsko, Holandsko a Švédsko. Index podnikovej digitalizácie EIBIS skúmal stupeň digitálnej adopcie v Európskej únii a Spojených štátoch zo šiestich rôznych zložených uhlov. Najvýkonnejšie krajiny EÚ v jednotlivých oblastiach digitalizácie boli: Česko za využívanie pokročilých digitálnych technológií, Fínsko za digitálnu infraštruktúru a využívanie formálneho strategického obchodného monitoringu, ktorý je indikátorom manažérskych praktík, Rakúsko za nástup digitalizácie počas pandémie koronavírusu, Cyprus pre investície do softvéru a údajov a Švédsko pre investície do vzdelávania zamestnancov.

Európska únia zaostáva za Spojenými štátmi v digitalizácii

46 % firiem z EÚ uvádza, že prijali opatrenia na to, aby sa počas krízy COVID-19 stali digitálnejšími, v porovnaní s 58 % firiem v USA. Okrem toho je podiel firiem využívajúcich pokročilé digitálne technológie vyšší v Spojených štátoch (66 %) ako v Európskej únii (61 %).

V Európskej únii 53 % firiem, ktoré už prijali pokročilé digitálne technológie, počas pandémie ďalej investovalo do digitalizácie. To je porovnateľné s 34 % firiem v EÚ, ktoré neboli digitálne a využili krízu ako príležitosť začať investovať do svojej digitálnej transformácie. Rozširujúca sa digitálna priepasť existuje aj v Spojených štátoch, ale nedigitálne firmy boli dynamickejšie. 64 % amerických firiem, ktoré už prijali pokročilé digitálne technológie, ďalej investovalo do digitalizácie, zatiaľ čo 48 % amerických firiem, ktoré neboli digitálne, začalo investovať do digitálnych technológií počas krízy.

Prehlbovanie priepasti medzi digitálnymi a nedigitálnymi firmami

Pandémia koronavírusu síce celoplošne stimuluje digitalizáciu, no zároveň do určitej miery rozšírila digitálnu priepasť medzi firmami. 26 % firiem v EÚ neinvestovalo do digitálnej transformácie. Tieto firmy môžu potrebovať silnejšiu alebo špecifickú politickú podporu, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť a vyhli sa zaostávaniu počas hospodárskeho oživenia. Na druhom konci spektra už 61 % firiem v EÚ prijalo pokročilé digitálne technológie.

Veľkosť firmy hrá kľúčovú úlohu v podnikovej digitálnej priepasti. Väčšie firmy sú oveľa pravdepodobnejšie na pravej (alebo digitálnej) strane podnikovej digitálnej priepasti. Ak chcú tvorcovia politiky odstrániť rozdiel v miere prijatia medzi firmami z EÚ a USA, musia pomôcť európskym firmám rásť do dostatočnej veľkosti.

Hlavné odporúčania

Správa to zdôrazňuje spomedzi svojich hlavných politických odporúčaní

  • cielená finančná podpora pre menšie a stredné podniky sa ukázala ako účinná pri zvyšovaní ich pripravenosti realizovať transformačné investície počas pandémie;

  • pre nedigitálne firmy by poradenstvo v oblasti financovania a konzistentnej regulácie bolo najlepším spôsobom, ako podporiť ich digitálne investície;

  • zlepšovanie zručností a rekvalifikácia musia byť kľúčovými politickými cieľmi na riešenie hroziaceho problému prerozdeľovania na trhu práce, aby sa predišlo scenáru, v ktorom by pracovníci uviazli vo veľkom meradle vo firmách, ktoré sa nedokážu prispôsobiť.

Viac informácií:

The 2021/2022 digitalisation in Europe report: The pandemic has made the digital transformation an integral part of European society

Digitalisation in Europe 2021-2022

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.eib.org, zverejnené: 11. 5. 2022, autor: rpa