Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa EARTO: Štátna pomoc na vedu, výskum a inovácie

EARTO (Európska asociácia výskumných a technologických organizácií) publikovala správu “Štátna pomoc na vedu, výskum a inovácie”. Správa analyzuje a objasňuje pravidlá štátnej pomoci v oblasti vedy, výskumu a inovácií pre výskumné a technologické organizácie (Research and Technology Organisations – RTOs).

Zákon o štátnej pomoci je oblasťou regulácie EÚ, ktorá si vyžaduje konkrétne znalosti a odborné znalosti (ktoré často chýbajú). Na univerzitách, vo výskumných organizáciách aj v spoločnosti zvyčajne existuje základné porozumenie o tejto oblasti, aj keď existujú určité „medzery v znalostiach“. To sa často stáva v oblasti výskumu, vývoja a inovácií z dôvodu určitých nesprávnych výkladov právneho rámca. Zahŕňa to niektoré nadmerné interpretácie obmedzení obsiahnutých v tomto rámci. Dotknuté otázky nie sú niekedy tak jednoduché na pochopenie a uplatnenie, je však nevyhnutný rámec, aby sa zabránilo narušeniu trhu a možným situáciám nepriamej pomoci spôsobom, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom na európskom vnútornom trhu. Je tiež dôležité stimulovať podporu VaVaI. Zákon o štátnej pomoci preto ponúka dostatočnú flexibilitu pomoci, ktorá je nevyhnutná a primeraná, aby sa inovačné nápady mohli zmeniť na produkty a služby, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta, kde to financovanie zo samotného trhu neprináša.

Cieľom správy EARTO je vysvetliť pravidlá štátnej pomoci EÚ od ich základov a osobitných požiadaviek, pokiaľ sa uplatňujú v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (VaVaI). Zameriava sa na organizácie pre výskum a šírenie znalostí, ako aj na ich spoluprácu s priemyslom.

Správu zadala Európska komisia (EK) a vypracovali ju traja nezávislí odborníci: Lorenz Kaiser, bývalý riaditeľ pre oblasť duševného vlastníctva a právnych záležitostí, Fraunhofer, predseda skupiny odborníkov, Folkert Teernstra (TNO) a Michel Neu (CEA). Po práci 3 nezávislých odborníkov sa EK rozhodla zjednodušiť túto štúdiu tak, aby sa zachovala iba časť stromu usmernenia / rozhodnutia, ktorá bola zverejnená koncom roka 2020. 3 nezávislí odborníci však považovali za užitočné navrhnúť zverejnenie úplnej verzie štúdie pre EARTO, pretože ponúka zaujímavý doplnok k usmerneniu/rozhodovacej schéme zverejnenej JRC. Pretože táto štúdia nadväzuje na svoju predchádzajúcu prácu v oblasti štátnej pomoci na VaVaI (poznámka EARTO o štátnej pomoci na VaVaI zverejnená v roku 2018), EARTO túto štúdiu schválila ako nový dokument EARTO o štátnej pomoci na VaVaI.

Viac informácií:

EARTO report

Zdroj: EARTO, zverejnené: 29.1.2021, autor: rpa