Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spolupráca JRC s krajinami EÚ

No alternative text description for this image

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) úzko spolupracuje s rôznymi verejnými a súkromnými organizáciami, výskumnými centrami, univerzitami, regulačnými orgánmi, ako aj miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

JRC sa zaväzuje túto spoluprácu posilňovať a prostredníctvom týchto partnerstiev uľahčovať užšie väzby medzi európskou vedeckou komunitou a Európskou komisiou.

JRC a jeho slovenskí partneri spolupracujú hlavne na ochrane životného prostredia a monitorovaní; energetike a klíme; využití pôdy a lesných ekosystémov; biohospodárstve; správe vodných zdrojov; znižovaní rizika katastrof; jadrovej bezpečnosti a ochrane.

Chcete vedieť, ako spolupracuje JRC s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi a inými výskumnými inštitúciami v celej EÚ? Zistite to v letákoch JRC o spolupráci s krajinami EÚ.

Spolupráca JRC podľa jednotlivých krajín

Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc, zverejnené: 12.10.2020, autor: rpa