Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spolupráca Fraunhoferovho inštitútu v oblasti energetického výskumu so Spojenými arabskými emirátmi

Fraunhofer-Gesellschaft and the United Arab Emirates' Ministry of Energy  and Infrastructure sign a memorandum of understanding for future research  projects in the energy field
Memorandum o porozumení medzi Fraunhoferovým inštitútom a Ministerstvom energetiky a infraštruktúry Spojených arabských emirátov. Zdroj: https://www.pcne.eu

Za prítomnosti nemeckého spolkového ministra hospodárstva a opatrení v oblasti klímy Roberta Habecka podpísala delegácia Fraunhofer-Gesellschaft a Ministerstva energetiky a infraštruktúry Spojených arabských emirátov (MOEI) v Abu Dhabi memorandum o porozumení (MoU).

Týmto memorandom obe strany potvrdzujú svoje plány spolupráce. Na jednej strane majú Fraunhofer a MOEI v úmysle riadiť inovatívne výskumné a vývojové projekty. Tieto projekty zahŕňajú integrované energetické systémy, udržateľnú energiu, zelené a modré vodíkové technológie a infraštruktúru, technológie na odsoľovanie a úpravu vody, udržateľné stavebné materiály, ako aj dekarbonizáciu dopravy, zdravotnej starostlivosti, biohospodárstva a potravinových reťazcov. Na druhej strane sa budú skúmať aj potenciálne výskumné a vývojové služby, ktoré by spoločnosť Fraunhofer mohla poskytnúť na zriadenie trvalo udržateľného centra výskumu, vývoja a inovácií MOEI v SAE.

Doteraz sú do spolupráce medzi MOEI a Fraunhofer zapojené štyri Fraunhoferove inštitúty: Fraunhoferov inštitút pre povrchové inžinierstvo a tenké filmy IST, Fraunhoferov inštitút pre výskum silikátov ISC, Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy ISE a Fraunhoferov výskumný inštitút pre Energetické infraštruktúry a geotermálna energia IEG.

Globálny dopyt po výskume Fraunhoferovovho inštitútu

Robert Habeck, nemecký spolkový minister hospodárstva a opatrení v oblasti klímy, povedal: „Vítam plánovanú spoluprácu medzi Fraunhoferom a ministerstvom energetiky a infraštruktúry Spojených arabských emirátov. Fraunhofer je jedným z popredných hráčov v oblasti aplikovaného energetického výskumu. Pokiaľ ide o rozvoj energetických stratégií, zakladanie živých laboratórií a vodík vo všeobecnosti, vidíme veľký potenciál pre nemecko-emirátske energetické partnerstvo posunúť našu spoluprácu na ďalšiu úroveň. Cieľom je spoločne vytvoriť základ pre včasnú dekarbonizáciu energetického sektora a prispieť tak k dosiahnutiu Parížskej dohody. Najmä existuje veľká potreba výskumu v oblasti výroby, skladovania a prepravy zeleného vodíka v Spojených arabských emirátoch, ako aj dovozu a aplikácie v Nemecku.“

Ako vysvetlil prof. Reimund Neugebauer, prezident Fraunhofer-Gesellschaft: „Odchod od konvenčných zdrojov energie je výzvou, ktorá si vyžaduje globálne úsilie a spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Najmä medzinárodná výskumná spolupráca je potrebná na využitie synergií a vývoj nových udržateľných technológií, ktoré podporujú globálny energetický prechod. Podpísanie memoranda o porozumení medzi MOEI a Fraunhofer-Gesellschaft je dôležitým krokom k vydláždeniu cesty pre budúce výskumné a vývojové projekty, z ktorých profitujú obe strany. Naším cieľom je vytvoriť inovačný ekosystém pre zdieľané a udržateľné ekonomické aktivity, v ktorých prvky energetickej a vodíkovej ekonomiky interagujú – s uzavretými materiálovými a látkovými cyklami podľa princípov obehového hospodárstva.“

Viac informácií:

Press Release: MoU for innovative research and energy technologies

Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST

Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC 

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE 

Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de; https://www.pcne.eu, zverejnené: 23. 3. 2022, autor: rpa