Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spolupráca APVV na výskumnom projekte GRANteD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Joanneum Research Forschungsgesellschaft podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa agentúra zapojila do spolupráce na výskumnom projekte GRANteD.

Výsledkom spolupráce bude analýza a následne návrh opatrení na dodržiavanie nediskriminačných opatrení pri vyhodnocovaní podaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov. Zber štatistických údajov prostredníctvom dotazníkov, bude založený na dobrovoľnej báze a do prieskumu sa budú môcť zapojiť žiadatelia, členovia odborových rád APVV a zamestnanci APVV. Následne prebehne diskusia ohľadom možnosti využitia získaných dát pre oblasť slovenskej vedy a výskumu.

Zdroj: APVV, zverejnené: 8.1.2021, autor: rpa