Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločný workshop projektov IMPULZ a ERA-CHAIR

Spoločný workshop projektov IMPULZ a ERA-CHAIR. Zdroj: https://www.sav.sk

8. – 9. júna 2023 sa v priestoroch Výskumného centra pre kvantové informácie SAV a vedeckého parku Univerzity Komenského uskutočnil Spoločný workshop projektu IMPULZ SUPERSPIN-IM-26 a ERA-CHAIR-projektu LAMatCU na tému Príležitosti na spoluprácu v oblastiach supravodivosť a 2D materiály. 

Na workshope vystúpili okrem slovenských vedcov aj experti z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska a Japonska. Diskutovali o súčasných trendoch a aktivitách v oblasti supravodivých a 2D materiálov, identifikovali príležitosti na spoluprácu a možnosti financovania výskumu v tejto oblasti.

Workshop bol dobrou príležitosťou na prehĺbenie spolupráce medzi úspešnými riešiteľmi projektov v rámci mobilitných programov IMPULZ (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.), SASPRO 2 (Univerzita Komenského, Ústav informatiky SAV, v. v. i.) a ERA-CHAIR (Univerzita Komenského).

Ing. Zuzana Hrabovská (SAV) a Prof. Jaroslav Fabian (University of Regensburg, predseda hodnotiacej komisie programu IMPULZ). Zdroj: https://www.sav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 21. 6. 2023, autor: rpa