Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky

IMI IHI

Úspešnosť budúceho verejno-súkromného partnerstva EÚ v oblasti zdravia závisí od jeho otvorenosti netradičným partnerom, uviedli 10. novembra 2020 odborníci na fóre zainteresovaných strán Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky (IMI).

Ako uviedol Olivier Laureau, prezident francúzskej farmaceutickej spoločnosti Servier: „Pre budúce partnerstvo potrebujeme rámec, ktorý je možné prispôsobiť našim ambíciám a nenechať sa chytiť do pasce obmedzenia našich ambícií na tento rámec. Aby mohol byť budúci výskum v oblasti zdravia inovatívny a mať vplyv, musí byť tiež inkluzívny a musí umožňovať príspevky z celej Európy, ako aj príspevky z celého sveta.“

Kľúčom k tomu je zníženie administratívnej záťaže zúčastnených spoločností z celého sveta, dodal Laureau. Ľahší prístup znamená, že sa budú chcieť pripojiť konkurencieschopnejší partneri, ktorí podporia excelentnosť vo výskume a inováciách.

Ako uviedol Mark Miller, výkonný viceprezident biotechnologickej spoločnosti bioMérieux: „Na svete sú niektorí hodnotní ľudia, ktorí môžu pomôcť a prispieť k dôležitým projektom, ale z dôvodu administratívnych problémov a pravidiel nie sú oprávnení alebo nemôžu byť zahrnutí alebo je presmerované financovanie.“

Podľa súčasných pravidiel je povolená určitá medzinárodná spolupráca, poznamenala Irene Norstedt, riaditeľka DG Európskej komisie pre výskum. Ľahší prístup však neznamená, že by nemali existovať prekážky zahraničnej účasti. Ako ďalej uviedla Norstedt: „Mali by sme tiež mať jasno v tom, že jedným z hlavných cieľov IMI bolo posilnenie európskej vedeckej základne a zvýšenie konkurencieschopnosti v Európe.“

Ako najväčšie verejno-súkromné ​​výskumné programy v oblasti zdravia investovali IMI1 a IMI2 od roku 2008 5,6-miliárd EUR na podporu prekladu biomedicínskeho výskumu do nových liekov. Jeho nástupca, iniciatíva za inovatívne zdravie (IHI), rozšíri partnerstvo nad rámec farmaceutických výrobkov tak, aby zahŕňalo lekárske technológie, diagnostiku a digitálne zdravotníctvo.

Generálny riaditeľ DG RTD Jean-Eric Paquet privítal plány na širšie priemyselné partnerstvo, ale povedal, že otvorenosť by sa týmto nemala zastaviť. Pre jedného je dôležité poradiť sa s občanmi, ktorí budú mať z výskumu prospech, o tom, čo je potrebné pre zlepšenie zdravotníckych služieb. Pri navrhovaní budúcich plánov je potrebné zohľadniť ich názory, uviedol Paquet. Dúfa, že tomu pomôže širší dosah partnerstva. Ako ďalej dodal Paquet: „Organizácie pacientov sú už dobre prepojené so súčasným partnerstvom, ale môžeme tam urobiť trochu viac.“  

Ďalší dôležití aktéri sú regulačné orgány. Ako dodal Miller: „Musíme začať do týchto projektov začleňovať ľudí, ktorí pomáhajú pri prístupe na trh, pomáhajú pri regulačných návrhoch, pri preplácaní hodnotení zdravotníckych technológií, po uvedení na trh a štúdiách z reálneho sveta, aby preukázali validáciu nech vyvíjame čokoľvek, či už je to vakcína, diagnostický, personalizovaný liek, dáta, musíme skutočne ukázať hodnotu.“

Do istej miery sú regulačné orgány do niektorých projektov už zapojené, uviedol Norstedt. Aj keď je ich prínos cenný, je potrebné ich osobitne zvážiť pre každý prípad zvlášť. Najdôležitejšie je, že partnerstvo by malo brať do úvahy regulačné požiadavky, a nie aktívne zapojenie regulačných orgánov do projektov.

Návrh IHI v súčasnosti posudzuje komisia. Po dokončení rozpočtu EÚ bude musieť Európsky parlament a Rada EÚ prijať plán partnerstva pred začiatkom roku 2021.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 16.11.2020, autor: rpa