Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločnosť ABB a ETH Zürich rozširujú partnerstvo na podporu výskumu robotiky

Bleistiftzeichnung von Robotern und Labs.

Globálna technologická spoločnosť ABB a ETH Zürich rozvíjajúc svoje dlhodobé vzťahy vo viacerých odboroch rozšírili svoje partnerstvo v oblasti robotického výskumu ako súčasť strategickej iniciatívy ETH RobotX. Iniciatíva RobotX, ktorá bola spustená v roku 2019, si kladie za cieľ umiestniť ETH medzi najlepšie výskumné inštitúcie v oblasti robotiky na svete.

Pokrok v budúcich technológiách

Ako súčasť programu pridruženia k odvetviu RobotX podporí podnikanie ABB v oblasti robotiky a diskrétnej automatizácie ambicióznu iniciatívu ETH s jej poprednými odbornými znalosťami v oblasti robotiky spojiť kompetencie do platformy zameranej na školenie nových talentov a prilákanie svetových odborníkov na pokrok v oblasti budúcich technológií, vrátane mobilnej robotiky.

Ako uviedla Sami Atiya, prezidentka ABB Robotics & Discrete Automation: „Sme radi, že sme partnerom ETH, pretože je neustále hodnotená medzi najlepšími univerzitami v oblasti strojárstva a technológií na svete. Naše partnerstvo rozširuje náš globálny inovačný ekosystém a podporuje našu spoluprácu s cieľom napredovať v budúcnosti robotiky a uvoľniť potenciál automatizácie pre našich zákazníkov.“

Nové spôsoby spolupráce

Ako uviedol profesor Dr. Joël Mesot, prezident ETH Zürich: Úzka spolupráca medzi ETH a priemyselnými partnermi vrátane ABB Robotics je nevyhnutná pri etablovaní Švajčiarska ako popredného centra pre výskum robotiky. Pomocou RobotX umožňujeme interdisciplinárny výskum v rámci ETH a zároveň vytvárame nové spôsoby spolupráce s príslušným priemyselným programom, otvoreným laboratórnym priestorom a sabatickými programami pre výskumníkov našich priemyselných partnerov.“

Partnerstvo medzi ABB Robotics a ETH vychádza z existujúcej spolupráce s ABB, ktorá bola zahájená v roku 2014. Na zvýšenie počiatočného desaťročného záväzku voči ETH spoločnosť ABB teraz nasmerovala dar vo výške 2,5-milióna CHF na podporu iniciatívy RobotX.

ABB už spolupracuje s ETH na výskume v oblasti robotickej výroby v architektúre a stavebníctve a pomohla založiť prvé laboratórium na svete pre spoluprácu robotickej digitálnej výroby v architektúre na Inštitúte technológií v architektúre na ETH. Spolu s ETH je ABB tiež súčasťou projektu zahájeného spoločnosťou Schindler, jedným z popredných svetových výrobcov výťahov a eskalátorov, pre automatizovaný nezávisle fungujúci robotický systém inštalácie výťahov zameraný na zlepšenie kvality a uľahčenie pracovných podmienok pre inštalatérov výťahov.

ABB sa zaviazala podporovať a spolupracovať s viac ako 100 univerzitami, ako je ETH, ako súčasť technologického ekosystému spoločnosti. Táto spolupráca je mimoriadne cenná pri posilňovaní väzieb medzi akademickou obcou a priemyslom, čo je nevyhnutné pre budúcnosť inovácií a zamestnanosti študentov. Dlhodobý vzťah ABB s ETH zahŕňa prínos technológie, spoluprácu pri univerzitných spin-off a partnerstvo s univerzitou pri podpore vzdelávania rozvojových krajín.

Zdroj: https://www.ethz-foundation.ch, zverejnené: 23.3.2021, autor: rpa