Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločné úsilie so spoločnosťou MultiplexDX prináša ovocie

Pavol Čekan, PhD. koncom roka 2021 symbolicky odovzdal BMC SAV šek na 339 348,80 EUR. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Pandémia COVID-19, rovnako ako celej spoločnosti, priniesla Biomedicínskemu centru SAV, v. v. i. (do roku 2021 BMC SAV) množstvo náročných, aj vypätých situácií a bezpochyby negatívne ovplyvnila jeho vedeckú aktivitu. Na druhej strane však bola aj príležitosťou sa hneď od začiatku priamo zapojiť do riešenia viacerých celospoločenských problémov a poukázať na význam biomedicínskeho výskumu pre krajinu. Pri tejto misii bolo mimoriadne dôležité uzavretie partnerstva so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., s ktorou BMC SAV, v. v. i. spolupracovalo na vývoji a klinickej validácii diagnostických testov pre detekciu SARS-CoV-2.

Riaditeľ spoločnosti, Pavol Čekan, PhD., sa rozhodol pre mimoriadne gesto, keď v roku 2021 s BMC SAV uzavrel zmluvu o vedeckej spolupráci, v rámci ktorej sa s BMC SAV, v. v. i. priamo delí o zisk z predaja všetkých testov, na ktorých vývoji sa podieľalo.

Na základe tejto zmluvy Pavol Čekan, PhD. už koncom roka 2021 symbolicky odovzdal BMC SAV šek na 339 348,80 EUR. Ide o na slovenské pomery mimoriadnu sumu, ktorá je pre takúto inštitúciu významnou pomocou (video). Aj vďaka nej BMC SAV, v. v. i. v týchto dňoch oznámilo, že bude podporovať mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom ocenenia „Talent BMC SAV“, ktoré bude každoročne udeľovať trom mladým vedcom a bude spojené s finančnou odmenou. Okrem toho BMC SAV, v. v. i. plánuje získané finančné prostriedky využiť najmä na také aktivity, s ktorými majú vedecké inštitúcie u nás chronické problémy. Ide hlavne o investície do prístrojového a laboratórneho vybavenia, keďže takéto prostriedky je len zriedka možné získať z bežných vedeckých grantov.

Ako sa vyjadrila pri príležitosti prevzatia šeku generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i. prof. Silvia Pastoreková, DrSc.: „Výsledkom spoločného úsilia akademického a súkromného sektora sú diagnostické testy, z ktorých viaceré získali certifikáciu a uplatnenie aj v zahraničí. Táto spolupráca je príkladom obojstranne prospešnej aktivity, ktorá pomáha aj spoločnosti.“

Ako doplnil RNDr. Boris Klempa, DrSc., vedúci oddelenia ekológie vírusov, ktoré sa na vývoji testov podieľalo: „Sme mimoriadne vďační za to, že sme hneď na začiatku pandémie získali v spoločnosti MultiplexDX takého silného, strategického a zároveň aj veľmi prajného partnera, s ktorým si rozumieme aj po ľudskej stránke, a vďaka ktorému sme sa mohli podieľať na zlepšovaní diagnostiky SARS-CoV-2 a tým aj na zlepšovaní zvládania pandémie COVID-19.“

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 29. 4. 2022, autor: rpa