Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor

Brožúra ku konferencii CNIC.
Konferencia: Konkurencieschopnosť a transfer technológií. Zdroj: https://cnic.sk

Konferencia Košického klastra nového priemyslu a Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pod názvom Konkurencieschopnosť a transfer technológií sa uskutočnila 12. októbra 2022. Na konferencii sa stretli poprední vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie so zástupcami súkromného sektora.

Spolupráce, ktoré prinášajú osoh

Cieľom konferencie Konkurencieschopnosť a transfer technológií bolo poukázať na efektívne spolupráce nadviazané medzi vedeckovýskumným prostredím a podnikateľmi. Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) prezentoval Centrum interdisciplinárnych biovied, Centrum progresívnych materiálov, Centrum vodíkových technológií a Centrum biomedicínskeho inžinierstva, pričom každé z centier predstavilo aj svojho priemyselného partnera, ktorý vedecké výsledky aplikuje priamo v praxi.

Ako uviedol Ing. Marek Kozlay, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK: „Spolupráca univerzít s miestnymi podnikateľmi a komunálnou sférou je jedným zo spôsobov, ako ich ešte viac prepojiť s praxou, stimulovať tak vznik rôznych inovácií či startupov, iniciovať využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, podporiť prísun nových technológií aj do tradičných odvetví, a prepájať tak nové poznatky, technológie a ľudský a finančný kapitál naprieč odvetviami. Je to aj jedna z ciest, ako motivovať mladých ľudí, aby sa po ukončení štúdia rozhodli vrátiť do svojho domovského regiónu, vedeli si tu nájsť primerané zamestnanie, respektíve sami tu začali podnikať a aktívne sa zapájať do života miestnej komunity. KRK SOPK verí, že partnerstvom s CNIC dokáže posilniť konkurencieschopnosť svojich členov a zapojiť sa do konceptu rozvoja inovačného ekosystému v regióne.“

Na panelovej diskusii, ktorá nadväzovala na prednáškový cyklus centier CNIC a ich priemyselných partnerov, sa zúčastnili profesor Pavol Miškovský, predseda predstavenstva CNIC, inžinier Marek Kozlay, predseda Košickej regionálnej komory SOPK, inžinierka Zuzana Palkechová, LL.B., zo spoločnosti PwC, inžinier Ján Majoroš, zo spoločnosti Siemens Healthineers, a magister Ladislav Ontko, ktorý zastupoval Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Regionálne centrum Košice.

Košický klaster nového priemyslu spája vedu a priemysel

Ako zhodnotil Miškovský: „Naša budúcnosť sa odvíja nielen od technologického pokroku, ale aj od našej vlastnej adaptácie na „nový svet“. V CNIC tvoríme vedu pre ľudí, vedu, ktorá rovnako rieši každodenné problémy jedinca, ako aj problémy celej spoločnosti. Spájanie vedecko-technologického potenciálu akademického prostredia s komerčným prostredím súčasného priemyslu je jedným, ak nie jediným, z východísk rozvoja východného Slovenska a mesta Košice.“

Súčasťou programu bola demonštrácia reálnych výsledkov vedeckých výskumov košických vedcov, ako je napríklad 3D tlač biomedicínskych náhrad, „demo kufrík“ pre úspešnú aplikáciu mikrodrôtov či prístroj na detekciu pesticídov vo vode PickMolTM Ramascope.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://cnic.sk; zverejnené: 17. 10. 2022, autor: rpa