Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spoločenská zodpovednosť sa týka každej firmy

Okrúhly stôl v rámci Medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE. Zdroj: https://www.cvtisr.sk

Spoločenská zodpovednosť firiem je súčasťou firemnej kultúry každej modernej a silnej obchodnej spoločnosti. U nás býva tradične vnímaná ako forma charitatívnej činnosti. Sú to aktivity financované zo zisku, prípadne dobrovoľníckou prácou zamestnancov.

Spoločenskú zodpovednosť však môžu firmy prejaviť aj v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez dodatočných nákladov, pri dosiahnutí obchodných cieľov.

Za okrúhly stôl si sadnú tí podnikatelia, ktorí reprezentujú úspešné projekty sociálneho podnikania, ale i tí, ktorí zastupujú štandardné firmy. Spoločne budú diskutovať o modeloch spolupráce a vzájomných príležitostiach. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku pripravuje podujatie, ktorú takúto diskusiu zastreší. Spoločné stretnutie sa bude v Bratislave aj Košiciach.

Formu spoločenskej zodpovednosti, bez navýšených nákladov a dosiahnutí obchodných cieľov, predstavuje obchodná spolupráca so sociálnymi podnikmi. V zásade ide o firmy, ako ktorékoľvek iné. Podnikajú, vyrábajú produkty, ponúkajú služby. Líšia sa len v tom, že nevznikli, aby vytvárali zisk, ale aby poskytli prácu ľuďom, ktorým znevýhodnenia bránia nájsť zamestnanie v „bežnej“ firme.

Štát sociálne zameranie takéhoto podnikania podporuje viacerými nástrojmi. Zároveň je tu však aj prísna kontrola vyhodnocovanie napĺňania jeho spoločenských prínosov. Ak je za skratkou obchodnej spoločnosti skratka – r. s. p. –  ide o registrovaný sociálny podnik. Je zárukou skutočného zámeru o sociálne podnikanie.

Obchodná spolupráca „bežných“ firiem so sociálnymi podnikmi je vo vyspelom svete bežnou formou spoločenskej zodpovednosti. Spája spoločenský prínos s naplnením podnikateľských potrieb a plánov.

Medzinárodný projekt CE RESPONSIBLE, ktorého slovenským partnerom je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má za cieľ podporiť takúto obchodnú spoluprácu.

V spolupráci s národnou platformou subjektov sociálnej ekonomiky – Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku vznikol podnet na samostatný okrúhly stôl k téme.

Stretnú sa tu zástupcovia „bežných“ firiem a sociálnych podnikov. Predstavia existujúce úspešné modely takejto spolupráci. Vysvetlia príležitosti, ktoré sa v nej skrývajú a ponúknu možnosti, ako takúto úspešnú spoluprácu nadviazať.

Prihlasovací formulár

Spoločenská zodpovednosť sa týka každej firmy

OKRÚHLY STÔL:

21. 3. 2022 od 10:00 │Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava

23. 3. 2022 od 10:00 │Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Boženy Němcovej 5, 040 01 Košice

Program:

  • Marek Smrek│CVTI: Medzinárodný projekt CE RESPONSIBLE
  • František Fabo │ASES: Registrované sociálne podniky v SR
  • Imrich Holečko │ASES: Obchodná spolupráca RSP s inými podnikmi, príklady z praxe
  • Sieťovanie prítomných zástupcov firiem a sociálnych podnikov
  • Občerstvenie a záver

Pozvánka

Poznámka: V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatie uskutoční online

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 14. 3. 2022, autor: rpa