Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spojené kráľovstvo je pripravené obnoviť svoje postavenie vo výskume EÚ po oficiálnom pripojení k Horizontu Európa

Spojené kráľovstvo bude pridružené k Horizontu Európa 1. januára 2024. Zdroj: EK

Po konečnom podpise pridruženia k Horizontu Európa Spojené kráľovstvo podniká kroky na zvýšenie svojej účasti vo výskumnom programe EÚ. Aby sa veci dali do pohybu, vláda ponúkne mladým vedcom až 10 000 £ na pomoc so žiadosťami o grant a spúšťa marketingový ťah, aby výskumníci z celej Európy vedeli, že Spojené kráľovstvo je späť v hre.

Spojené kráľovstvo a EÚ oficiálne podpísali pridruženie Spojeného kráľovstva k Horizontu Európa, čím sa skončili takmer tri roky neistoty, počas ktorých boli výskumníci zo Spojeného kráľovstva vylúčení z časti schémy kvôli politickým sporom na vysokej úrovni.

4.12.2023 bola ministerka pre vedu Spojeného kráľovstva Michelle Donelanová v Bruseli, keďže dohoda uzavretá v septembri 2023, bola potvrdená spoločným výborom, ktorý dohliada na účasť Spojeného kráľovstva v programoch EÚ.

Spojené kráľovstvo bude pridružené k Horizontu Európa 1. januára 2024, pričom do rozpočtu EÚ prispeje na svoju účasť v priemere 2,43-miliardy EUR ročne.

„Samozrejme, už to trvá dlho,“ uviedla Donelan. Ďalej dodala: „Bude to prospešné nielen pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre Horizont, keď sa Spojené kráľovstvo bude môcť zúčastniť a hrať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o výskum a vývoj.“

Vedci zo Spojeného kráľovstva mimo Horizontu Európa nemohli dostávať granty Európskej výskumnej rady (ERC) a nemohli koordinovať priemyselné spolupráce, ktoré tvoria väčšinu programu.

To viedlo k zníženiu účasti Spojeného kráľovstva v schéme na polovicu, hoci ekvivalentné financovanie zo Spojeného kráľovstva bolo k dispozícii pre vedcov.

Otázkou teraz je, ako rýchlo sa akademici zo Spojeného kráľovstva dokážu vrátiť na víťaznú cestu a obnoviť ústrednú pozíciu, ktorú zastávali v predchodcovi Horizontu Európa, Horizont 2020.

Na podporu rýchleho návratu Donelan uviedla, že granty na čerpanie vo výške až 10 000 libier budú k dispozícii pre výskumníkov, ktorí sa po prvýkrát uchádzajú o financovanie z programu Horizont Európa, aby mohli predkladať kvalitné žiadosti.

Toto bude zamerané na „mladších výskumníkov a tiež tých, ktorí sa predtým nezúčastnili,“ uviedla ďalej Donelan. Granty budú distribuované v spolupráci s Britskou akadémiou a ďalšími orgánmi.

Uskutoční sa aj reklamný útok. Donelan dodala, že Spojené kráľovstvo spustí platenú marketingovú kampaň s cieľom povzbudiť výskumníkov, aby sa prihlásili, a zabezpečiť, aby posolstvo asociácie Spojeného kráľovstva bolo komunikované aj prostredníctvom kanálov EÚ. Donelan diskutovala o tomto komunikačnom tlaku s komisárkou pre výskum Ilianou Ivanovou v Bruseli.

Zatiaľ však nie je jasné, koľko peňazí bude celkovo k dispozícii na granty. Upresníme podrobnosti, dodala Donelan.

Zatiaľ žiadne údaje o žiadostiach

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje o tom, či došlo k nárastu žiadostí pre Horizont po septembrovom oznámení, že Spojené kráľovstvo sa pripojí.

„Ale to, čo máme, je samozrejme množstvo rozhovorov a stretnutí, ktoré sme mali s výskumníkmi, vedcami a univerzitnými prorektormi, ktorí sú všetci mimoriadne nadšení z tohto spojenia s Horizontom a túžia sa zúčastniť,“ uviedla Donelan.

„Viem, že už tvrdo pracovali na ponukách a niektorí z nich ich už zaradili do pracovného procesu od budúceho roka,“ dodala.

Na rozdiel od toho, keď bolo členským štátom EÚ, Spojené kráľovstvo, podobne ako ostatné pridružené krajiny, nebude mať hlasovanie vo výboroch, ktoré rozhodujú o pracovných programoch, ktoré podrobne uvádzajú presné granty, ktoré Horizont Európa rozdeľuje.

Donelan však zdôraznila, že Spojené kráľovstvo má stále možnosť hovoriť a zúčastňuje sa diskusií o forme programu a ďalej dodala: „To nám dáva miesto pri stole, dáva nám to hlas, aby sme mohli pomôcť formovať plány.“

Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo, Kanada a Nový Zéland sú teraz s pridružením dohodnuté, Švajčiarsko, Južná Kórea a Japonsko zostávajú ako posledné krajiny pri rokovacom stole s Komisiou, ktoré sa pridajú.

„Som šťastná, že môžem privítať Spojené kráľovstvo späť v rodine Horizontu,“ uviedla Ivanova vo vyhlásení 4.12.2023. Na záver dodala: „Pridruženie krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, k Horizontu Európa som označila za svoju osobnú prioritu a plníme ju.“

Štátna tajomníčka Spojeného kráľovstva pre vedu, inovácie a technológie Michelle Donelan (vľavo) s komisárkou EÚ pre výskum Ilianou Ivanovou v Bruseli 4. decembra 2023. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Viac informácií:

United Kingdom joins Horizon Europe programme

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7. 12. 2023, autor: rpa