Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spin-off Xeltis na TU Eindhoven získa na svoj výskum a vývoj 15-miliónov EUR od EIB

Financovanie EIB má urýchliť vývoj obnovujúcich srdcových chlopní a krvných ciev.

Európska investičná banka (EIB) podpísala dohodu o financovaní vo výške 15-miliónov EUR so spoločnosťou Xeltis v oblasti medicínskych technológií so sídlom v holandskom Eindhovene. Xeltis je priekopníkom v oblasti náhrady srdcovej chlopne a cievnych terapií, čo je technológia, ktorá čiastočne vychádza z výskumu na TU Eindhoven (TU/e).

Pri takzvanej obnove endogénneho tkaniva (ETR) Xeltis využíva prirodzený systém hojenia pacienta na obnovu srdcových chlopní a krvných ciev pomocou vlastného tkaniva pacienta. Zariadenia spoločnosti sú cievne štepy a srdcové chlopne navrhnuté tak, aby sa zmenili na živé chlopne a cievy využitím prirodzeného procesu hojenia tela a uľahčením tvorby tkaniva po implantácii.

Pôvod v holandskom Eindhovene

Zariadenia Xeltis sú vyrobené zo supramolekulárnych polymérov tvarovaných – procesom nazývaným elektrospinning – do mikroštruktúry, ktorá umožňuje obnovu tkaniva. Táto technológia má svoj pôvod vo výskume niekoľkých skupín na TU Eindhoven. Pred štrnástimi rokmi spoločnosť vzišla z fúzie so spoločnosťou QTIS, ktorú založil absolvent TU/e ​​Martijn Cox. Spojenie medzi Xeltisom a výskumom vždy zostalo. Spoločnosť sa napríklad stále fyzicky nachádza v areáli TU/e ​​s jedným zo svojich dvoch ústredí a všetok výskum a vývoj prebieha v Eindhovene.

Využitím všestrannosti svojej technologickej platformy, ktorú možno použiť na zlepšenie mnohých typov implantátov, spoločnosť Xeltis iniciovala vývoj troch typov kardiovaskulárnych implantátov: pľúcnych srdcových chlopní, bypassu koronárnej artérie a štepov pre prístup na hemodialýzu.

Science Fiction

Financovanie EIB podporí urýchlenie týchto troch klinických programov. Financovanie sa sprístupňuje v rámci Európskeho záručného fondu (EGF), iniciatívy skupiny EIB v partnerstve s členskými štátmi EÚ na podporu európskych spoločností, ktorých podnikanie negatívne ovplyvnila pandémia COVID-19.

Ako uviedol viceprezident EIB Kris Peeters: „Pokiaľ ide o inovácie v oblasti medicínskych technológií, to, čo robí Xeltis, znie takmer ako sci-fi, no už je to tu. Myslím si, že Európa môže byť hrdá na to, že je živnou pôdou pre takú špičkovú technológiu, ktorá má potenciál výrazne ovplyvniť lekársku starostlivosť v mnohých oblastiach. Som hrdý na to, že s pomocou Európskeho záručného fondu sa môžeme postaviť za Xeltis a pomôcť im urýchliť cestu z tejto ťažkej globálnej fázy.“

Eliane Schutte, generálna riaditeľka Xeltisu, dodala: „Finančná podpora EIB môže znamenať rozdiel v čase, keď sa naše obnovovacie srdcové chlopne a krvné cievy dostanú k pacientom, ktorí dnes majú obmedzené alebo žiadne možnosti pre svoj stav. Xeltis má najpokročilejšiu platformu obnovovacej technológie v kardiovaskulárnej medicíne a môže pozitívne ovplyvniť milióny životov.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.tue.nl, zverejnené: 25. 11. 2021, autor: rpa