Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Špeciálna výzva V4 na malé projekty pre Ukrajinu

Výzva V4 na malé projekty pre Ukrajinu. Zdroj: https://grantup.sk

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je pomôcť zmierniť dopady vojny na utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny a sídliacich v krajinách V4. S tým súvisí aj posilnenie kapacít samospráv, verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré poskytujú potrebnú zdravotnú pomoc a sociálne služby v krátkodobom a strednodobom horizonte. Snahou je zmierniť potenciálne napätie medzi utečencami a miestnym obyvateľstvom vyplývajúce z nedostatku informácií, jazykových bariér a sociálnych a ekonomických rozdielov. O maximálne 20 tisíc viete požiadať najneskôr 1. mája 2022.

Kto môže získať grant?

Akákoľvek právnická osoba registrovaná v Česku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku alebo na Ukrajine (napr. obce a miestne samosprávy, školy, zdravotnícke zariadenia, detské domovy, mimovládne organizácie).

Nie je potrebné partnerstvo s organizáciami z iných krajín.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Špecifické oblasti podpory: Sociálne a psychologické služby a pomoc (vrátane mediálnej pomoci, pestúnskej pomoci, budovania kapacít pre sociálnu prácu, rozvoja sociálnej infraštruktúry atď.).
  • Vzdelávanie a odborná príprava (zabezpečenie umiestnenia v materských školách a školách, integrácia detí, starších ľudí a zraniteľných skupín, jazykové kurzy a školenia v oblasti iných relevantných zručností atď.).
  • Voľnočasové aktivity pre dospelých a deti (exkurzie, kultúrne aktivity a podujatia, šport a iné relevantné aktivity).
  • Zamestnanie (odborné školenia a kurzy pre jednotlivé zamestnania a odbory, podpora pri hľadaní zamestnania, integrácia do miestneho pracovného prostredia).
  • Zlepšenie životných podmienok pre zraniteľné skupiny (napr. telesne alebo mentálne postihnutí ľudia, menšiny, veľké rodiny).
  • Ďalšie aktivity relevantné v lokálnom prostredí.

Projekty sa musia zamerať na konkrétne skupiny utečencov z Ukrajiny a musia byť ukončené do konca roku 2022.

Čo môžem získať?

Uprednostňovať sa budú projekty s rozpočtom do 20 000 EUR, ktoré je možné použiť na:

  • hotovostné operácie do výšky až 30 % grantu,
  • nákupy zásob a spotrebného materiálu (hmotný aj nehmotný majetok),
  • Režijné (prevádzkové) náklady môže dosiahnuť 20 % grantu (vyplateného spätne po schválení reportov),
  • mzdy a platy sú taktiež oprávnené náklady a je možné pokryť ich z grantu.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte záujem o grant, zaregistrujte sa na http://my.visegradfund.org/ a svoj projektový návrh odošlite kedykoľvek do 1. mája 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: https://grantup.sk, zverejnené: 24. 3. 2022, autor: rpa