Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Španielske predsedníctvo navrhuje škrty v programe Horizont Európa

Španielsko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Španielske predsedníctvo v Rade EÚ navrhlo ubrať až 5,3-miliardy EUR z programu Horizont Európa na financovanie prudko rastúcich úrokových sadzieb fondu obnovy EÚ, podľa uniknutého návrhu, ktorý videl Science|Business.

Návrh, ktorý bol minulý týždeň zaslaný členským štátom, načrtáva tri scenáre zníženia financovania EÚ na roky 2025 – 2027 vrátane jedného, ​​ktorý navrhuje zníženie až o 13,5 %. Veľvyslanci EÚ podľa dokumentu rokovali o dokumente na zasadnutí Coreperu 23. novembra 2023.

Ak s tým budú súhlasiť členské štáty a následne aj Európsky parlament, môže to stáť výskumníkov z EÚ v najhoršom prípade až 5,3-miliardy EUR a pri najmenšom navrhovanom znížení sa uplatní 1,3-miliardy EUR. Kým Horizont Európa by čakala na najväčšie zníženie, ďalšie programy súvisiace s výskumom, ako napríklad Erasmus+, EU4Health a Digitálna Európa, by tiež zaznamenali zníženie až o 13,5 %.

Návrh sa nepáčil zástancom výskumu. Kurt Deketelaere, generálny tajomník Ligy európskych univerzít s intenzívnym výskumom, uviedol, že „by to bola úplná katastrofa a úplné popretie rétoriky EÚ v otázkach strategickej autonómie, pre ktorú sú absolútnym predpokladom väčšie investície do výskumu a inovácií“.

Joep Roet, zástupca riaditeľa v holandskom dome pre vzdelávanie a výskum, poznamenal, že škrty by boli v časoch silnejúcej geopolitickej konkurencie katastrofálne. “Zabili by sme hus, ktorá znáša zlaté vajcia, a ohrozili by sme zelené a digitálne prechody,” uviedol pre Science|Business.

Podľa Thomasa Estermanna, riaditeľa Európskej asociácie univerzít (EUA), by každý takýto návrh zasadil ranu konkurencieschopnosti Európy a ďalej zdôrazňuje potrebu lepšieho zabezpečenia prostriedkov na výskum proti škrtom.

„Ukazuje to, aké dôležité je mať oveľa väčšiu zábezpeku za prostriedky, ktoré boli dohodnuté,“ uviedol Estermann. “Zobrať peniaze z jedného z programov financovania s najvyššou pridanou hodnotou v Európe naozaj nie je správna cesta.”

„Zabíjanie budúcnosti Európy“

Škrty pravdepodobne odsúdi aj Európsky parlament, ktorý musí schváliť každú zmenu rozpočtu.

Spravodajca parlamentu pre túto tému Jan Olbrycht tvrdí, že akékoľvek škrty by negovali prebiehajúce diskusie v parlamente a tiež víziu Komisie posilniť výskumný program EÚ v rámci strednodobej revízie sedemročného rozpočtu EÚ.

„V prípade akýchkoľvek škrtov by sme teda museli zobrať peniaze z programov, ktoré v konečnom dôsledku chceme posilniť,“ uviedol Olbrych. Ďalej dodal: “Európsky parlament vyjadril svoju pozíciu vo svojej správe o revízii viacročného finančného rámca, ako aj v nedávno uzavretej dohode o rozpočte na rok 2024 – financovanie výskumu a inovácií sa musí posilniť.”

Christian Ehler, vedúci hlas Európskeho parlamentu v oblasti výskumu, vysvetlil, že škrty by ohrozili európske klimatické ciele, konkurencieschopnosť a digitálne ambície. Vyzýva zainteresované strany, aby sa proti nim mobilizovali.

„Tento návrh opäť zdôrazňuje, že členské štáty sú ochotné zabiť budúcnosť Európy, ak im to budúci rok ušetrí peniaze,“ uviedol Ehler. “Čo je horšie, je to urážka vlastnej hodnoty vedy a inovácií pre európsky projekt.”

Uniknutý dokument navrhuje buď 3,4 %, 6,8 % alebo 13,5 % škrty vo všetkých programoch EÚ, s výnimkou poľnohospodárstva a súdržnosti, kde sú prostriedky už právne viazané.

Roet uviedol, že je neprijateľné, aby regionálne a poľnohospodárske fondy, ktoré tvoria dve tretiny výdavkov EÚ, boli chránené pred škrtmi. „Od predsedníctva, ktoré zasvätilo závery Rady úlohe výskumu a inovácií pri tvorbe politiky, by sa dalo očakávať viac,“ dodal.

Akékoľvek škrty by sa týkali len rozpočtu EÚ, ktorý ešte nebol vyčerpaný. V prípade Horizontu Európa to nezahŕňa 50-miliárd EUR vynaložených alebo viazaných medzi rokmi 2021 a 2024, takže škrty by sa aplikovali na zostatok 40-miliárd EUR (celkový rozpočet pre Horizont Európa je vyšší, ale 90-miliárd EUR je suma viazaná na súčasný sedemročný viacročný finančný rámec EÚ).

Scenár 1: Zníženie o 3,4 % znamená 1,3-miliardy EUR z programu Horizont Európa, 0,4-miliardy EUR z Erasmus+, 0,2-miliardy EUR z vesmírneho programu, 0,1-miliardy EUR z Digitálnej Európy, 0,1- miliardy EUR z EDF, 0,1-miliardy EUR z EU4Health.

Scenár 2: Zníženie o 6,8 % alebo 2,7–miliardy EUR z programu Horizont Európa, 0,9-miliardy EUR z Erasmus+, 0,4-miliardy EUR z vesmírneho programu, 0,3-miliardy EUR z Digitálnej Európy, 0,3- miliardy EUR z EDF, 0,2-miliardy EUR z EU4Health.

Scenár 3: Zníženie o 13,5 % alebo 5,3-miliardy EUR z programu Horizont Európa, 1,7-miliardy EUR z Erasmus+, 0,8-miliardy EUR z vesmírneho programu, 0,5-miliardy EUR z Digitálnej Európy, 0,6- miliardy EUR z EDF, 0,5-miliardy EUR z EU4Health a 0,1-miliardy EUR z Euratomu.

Ovplyvnené by boli aj ďalšie programy súvisiace s výskumom.

Členské štáty diskutovali o týchto možnostiach v rámci prebiehajúcich rokovaní o strednodobom preskúmaní sedemročného rozpočtu EÚ minulý týždeň.

Európska komisia v revízii žiada členské štáty o navýšenie, nie o zníženie. Členské štáty sa však údajne zdráhajú vložiť viac peňazí do spoločného banku EÚ, pretože sa snažia vyplniť medzery vo svojich vnútroštátnych rozpočtoch.

Nemecko, najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ, už väčšine „dobíjaní“ povedalo nie. Zmena postoja je čoraz menej pravdepodobná po tom, čo vláda minulý týždeň zmrazila všetky výdavky v reakcii na rozhodnutie ústavného súdu, že dosiahla horný strop svojho federálneho deficitu.

Napriek tomu Európsky parlament, ktorý sa minulý mesiac ustálil na svojej rokovacej pozícii k revízii, žiada členské štáty, aby do rozpočtu EÚ dali viac peňazí, ako žiada Komisia. Požiadavka zahŕňa ďalšie 3-miliardy EUR na Strategické technológie pre európsku platformu (STEP), novovytvorený program, ktorý dopĺňa fondy EÚ na rozvoj výrobných kapacít pre digitálne, čisté nulové emisie a biotechnológie.​

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 1. 12. 2023, autor: rpa