Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spaceport hackathon 2023 priniesol unikátne satelitné aplikácie

Spaceport hackathon 2023. Zdroj: https://www.sario.sk

Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie (SARIO) na konci roka zorganizovala hackathon, súťaž v spracovávaní satelitných dát pre humanitárnu a rozvojovú pomoc. 

Počas Spaceport hackathonu sa v Žiline 8. – 10. decembra 2023 stretlo 5 tímov s mentormi z vesmírneho sektora s cieľom vytvoriť nové aplikácie a riešenia využívajúce satelitné dáta. Tímy pracovali na konkrétnych výzvach identifikovaných v spolupráci s Rozvojovým programom OSN v Severnom Macedónsku a Čiernej Hore ako prechod na nízkoemisné hospodárstvo, boj proti nelegálnemu odlesňovaniu, prechod na cirkulárnu ekonomiku a zvyšovanie odolnosti voči vlnám horúčav. 

„Zámerom Spaceport hackathonu bolo poukázať na mimoriadne široké využitie satelitných technológií a ich dôležité miesto v rozvojovej a humanitárnej pomoci, a zároveň dať účastníkom možnosť riešiť reálne problémy, s ktorými sa rozvojoví pracovníci v daných krajinách stretávajú,“ zosumarizoval Michal Brichta, riaditeľ Priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie pôsobiacej v rámci SARIO.

Spaceport hackathon 2023. Zdroj: https://www.sario.sk

Najlepším sa stal tím Trivision reprezentujúci Katedru leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého projekt bol zameraný na riešenie problému deforestácie a lesných požiarov v Čiernej hore. „Keďže išlo o hackaton zameraný na spracovanie satelitných snímok, naučili sme sa pracovať s daným typom dát a odhalili sme obrovský potenciál vo využívaní programu Copernicus a satelitov Sentinel či už v dostupnej verzií, alebo prostredníctvom dát, ktoré poskytla spoločnosť Airbus. Vďaka skvelej organizácií, odbornému a najmä ľudskému mentoringu sme sa cítili príjemne a celý víkend sme si neskutočne užili,“ uviedol  zástupca tímu Pavol Pecho. 

Hackathonu v Žiline sa zúčastnili aj tímy študentov z iných miest, do Žiliny pricestoval tím z Košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a prešovskej Strednej priemyselnej školy enektrotechnickej, ktorý obsadil tretie miesto. Na druhom mieste sa umiestnil tím Mopped zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Náš projekt, Adarvan, bol zameraný na pomoc v boji proti lesným požiarom v oblasti Pljevlja. Pomocou predikcie umiestnenia protipožiarnych koridorov sme sa snažili efektívne brániť šíreniu požiarov. Naše riešenie je aplikovateľné globálne a nie je obmedzené len na región Pljevlja,“ uviedol zástupca tímu William Brach.

Spaceport hackathon 2023. Zdroj: https://www.sario.sk

Podujatie bolo realizované s podporou partnerov: UNDP, Žilinská univerzita v Žiline, Technologický inkubátor UNIZA a Menza UNIZA, Airbus, YMS, KAJO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Agentúra SAMRS a Ministerstvo financií SR. 

Slovenská vesmírna kancelária je spoločným projektom agentúry SARIO a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. MŠVVaŠ je zodpovedné za rozpočet, medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra – ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva implementačnú časť agendy – najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.

Zdroj: https://www.sario.sk, zverejnené: 9. 1. 2024, autor: rpa