Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Space Downstream Innovation Days sú za nami

Space Downstream Innovation Days

V dňoch 8. a 9. novembra 2021 organizovala Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) podujatie s názvom: „Space Downstream Innovation Days. Toto dvojdňové podujatie ponúklo účastníkom možnosť oboznámiť sa s najnovšími možnosťami financovania pre inovátorov, podniky a výskumníkov, ale aj prehľad noviniek v rámci Vesmírneho programu Únie a jeho najnovších služieb.

V posledných rokoch zaznamenal sektor EÚ pre vesmírne služby veľký rast, pretože vesmírne údaje sú čoraz viac dostupné koncovým používateľom. Podniky využívajú geopriestorové údaje z programu Copernicus alebo údaje GNSS z programov Galileo a EGNOS, aby posunuli svoje podnikanie na novú úroveň a optimalizovali svoje činnosti.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť potenciálnym žiadateľom prehľad o najnovších finančných nástrojoch EUSPA/EÚ pre rozvoj podnikania v oblasti vesmíru. Program podujatia zahŕňal:

  • úvod do pracovného programu Horizont Európa pre vesmír na roky 2021-2022
  • všetko, čo potrebujete vedieť o výzve na trhovú podporu EGNSS a programu Copernicus
  • úvod do programu EIC Horizon a ceny CASSINI za digitálne vesmírne aplikácie
  • a ďalšie informácie!

Prezentácie prednášajúcich organizátori zverejnili na webovej stránke podujatia.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 24.11.2021, autor: kha