Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SOVVA: Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch SR

Predstavujeme vám ďalší výstup Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v rámci projektu Sci:Pol, ktorým je 7 prípadových štúdií z výskumno-inovačného ekosystému v regiónoch Slovenska.

Inovačné a súvisiace činnosti nie sú v krajine distribuované rovnomerne. Niektoré regióny sú vysoko inovatívne, zatiaľ čo iné tvoria len pomerne málo inovácií. Rozvoj inovácií môže byť ovplyvnený miestnymi ekonomickými charakteristikami, stavom infraštruktúry, dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj podobou štátnych politík, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja, ochrany práv duševného vlastníctva, hospodárskej súťaže.

Podniky a iné inštitúcie, ktoré sa úspešne zapájajú do medzinárodných projektových konzorcií sú ambiciózne a odvážne subjekty otvorené navonok a skúsenosti ukazujú, že podobné pomery pravdepodobne panujú aj v ich vnútri. Majú na potrebnej úrovni zabezpečené riadenie, funkčnú komunikáciu. Ich formálna úspešnosť v získavaní grantov je len odrazom dobrej kondície neformálneho diania v organizačnej hladine ich výskumných tímoch. Ide o nádejné pracoviská, ktoré okolo seba môžu šíriť inak neuchopiteľné ovzdušie inovatívnosti. A v slovenských regiónoch ich nachádzame v súkromnej aj verejnej sfére.

V jednotlivých regionálnych štúdiách sa autori publikácie pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť. Projekt z analýzy vynecháva miestny inovačný ekosystém Bratislavského kraja, ktorý je v malej krajine ako Slovensko zákonite jej jadrom. Okolo jadra je zorganizované všetko ostatné, malý solárny systém. Výhodou tejto situácie je, že dianie v regiónoch môžeme nasvietiť postupne vhodnou intenzitou bez inak dominujúceho centrálneho regiónu a uvidieť ich ako samostatné nádejné zoskupenia s autentickou tvorivou energiou a možnými náznakmi budúceho hospodárskeho úspechu.

V profiloch regiónov, ktoré vám autori ponúknu nevytvoria technologickú prognózu, hoci by si ju tiež radi prečítali. Nepopíšu ani odvetvovo špecializované regionálne zoskupenia, ktoré sa medzi slovenskými regiónmi formujú. Zvolili si pristúpiť k prehľadu siedmich miestnych situácií na základe hľadania spoločných obsahových motívov v tvorivom úsilí najviac viditeľných verejných a súkromných aktérov, ktorí sa zapájajú do výskumu a vývoja. Za vstupnú bránu k nim si zvolili participáciu na súčasných európskych grantových schémach, čo nám zaručuje, že inštitúcie, ktoré cez nich identifikujú majú kompetencie realizovať inovačnú aktivitu na vysokej úrovni porovnateľnej s partnermi v medzinárodnom prostredí.

Jednotlivé prípadové štúdie menej rozvinutých regiónov: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Viac informácií:

Hodnotenie výskumu a inovácií v regiónoch SR

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png

Zdroj: SOVVA, zverejnené: 10. 5. 2021, autor: rpa