Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SOFT Innovation Prize 2020

No alternative text description for this image

Európska komisia vyhlásila víťazov edície SOFT Innovation Prize za rok 2020. Táto cena udeľovaná na 31. sympóziu o fúzii technológii (SOFT2020) vynikajúcim výskumníkom, ktorí v spoločnom výskume našli inovatívne nápady alebo navrhli nové riešenia.

Víťazmi ceny SOFT Innovation 2020 sú:

Prvá cena (50 000 EURO): Dr. Fabio Di Fonzo, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), za vývoj tvárnej amorfnej keramiky pre extrémne prostredia. Materiály používané pri výskume musia odolávať extrémnemu žiareniu, vysokým teplotám a silne korozívnemu prostrediu. Povlaky z tvárnej amorfnej keramiky by mohli byť potenciálnym kľúčom k dlhšej účinnosti materiálov používaných pri štiepení aj pri fúzii.

Druhá cena (25 000 EURO): Dr. Pavel Vladimirov z Technologického inštitútu v Karlsruhe (KIT) za vývoj pokrokového multiplikátora pevných neutrónov na podporu inovatívneho dizajnu pokrývok trícia. Budúce reaktory na jadrovú fúziu, ktoré spotrebúvajú trícium a deutérium, by si mali vyrábať palivo sami. Produkciu paliva uľahčuje multiplikátor neutrónov, ktorý je nevyhnutnou súčasťou na rozmnožovanie trícia.

Tretia cena (12 500 EURO): Dr. Alexander von Müller, Inštitút Maxa Plancka pre fyziku plazmy (IPP), za vývoj medi vystuženej volfrámovým vláknom ako pokrokového materiálu chladiča pre aplikácie s vysokým tepelným tokom. Toto riešenie je vysoko relevantné pre vývoj ďalších budúcich zariadení fúzie a kvôli vynikajúcim kombináciám materiálových vlastností môže byť relevantné aj pre iné vysokoteplotné aplikácie mimo jadrového sektoru.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, zablahoželala víťazom a povedala: „Vedci v oblasti fúzie neustále spochybňujú súčasné limity vedeckých poznatkov a vytvárajú podmienky pre inovácie. Svedčia o tom tohtoroční víťazi Ceny SOFT za inovácie. Podpora budúcich technológií, ako aj udržanie sa na špici základného vedeckého výskumu je nevyhnutné pre udržanie konkurencieschopnosti Európy a pre vytvorenie nových vedľajších produktov a vysoko kvalifikovaných pracovných miest.“

Budúcnosť výskumu a inovácií v Európe i mimo nej bude tiež predstavená a prediskutovaná na Európskych dňoch výskumu a inovácií, ktoré sa uskutočnia po prvý raz prakticky 22. až 24. septembra 2020. Výskum a inovácie sú kľúčové pri našom prechode k udržateľným, inkluzívnym a odolným post-korónovým spoločnostiam.

Pri tomto prechode môže hrať dôležitú úlohu fúzia výskumu a inovácií. Fúzia poháňa slnko a všetky hviezdy vesmíru. Využitie energie jadrovej syntézy na Zemi by poskytlo udržateľnú energiu v takmer neobmedzenom rozsahu na uspokojenie potrieb rastúcej svetovej populácie. Fúzia predstavuje vynikajúcu dlhodobú príležitosť pre svet na zníženie závislosti na fosílnych palivách.

Cieľom ceny SOFT za inovácie je stimulovať výskumnú komunitu k posilneniu inovácií a podpore podnikateľskej kultúry vo výskume fúzie. V roku 2020 Európska komisia dostala 13 návrhov, ktoré hodnotila nezávislá porota zložená z odborníkov na prenos technológií z podnikania a akademickej obce. Porota hodnotila návrhy na základe originality a replikovateľnosti, technickej dokonalosti a ekonomického dopadu, využitia a plánov ďalšieho vývoja.

Zdroj: EK, zverejnené: 28.9.2020, autor: rpa