Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF Starting Grants 2022

Granty sú určené pre výskumníkov, ktorí chcú viesť nezávislý výskumný projekt a riadiť tím výskumníkov vo Švajčiarsku.

Po nepridružení Švajčiarska k programu Horizont Európa spustila Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) v mene švajčiarskej vlády nové prechodné opatrenie „SNSF Starting Gants“. Výzva SNSF Starting Grants 2022 je integratívna výzva, ktorá okrem prechodného opatrenia pre ERC Starting Grant 2022 pokrýva aj výzvu SNSF Eccellenza Professorial Fellowship 2022. Podmienky zamestnávania SNSF Starting Grants sú teda podobné ako pre výskumníkov, ktorí sa chceli uchádzať o Eccellenzu. Medzinárodní a švajčiarski výskumníci, ktorí majú v úmysle požiadať o grant ERC Starting Grant na prácu vo Švajčiarsku alebo SNSF Eccellenza Professorial Fellowship, sú vítaní, aby predložili návrh na grant SNSF Starting Grant SNSF.

Schéma je otvorená pre všetky odbory a témy; môžu požiadať výskumníci akejkoľvek národnosti.

Vďaka počiatočnému grantu SNSF budú príjemcovia grantu viesť nezávislý výskumný projekt a riadiť tím výskumníkov vo Švajčiarsku. Počiatočný grant SNSF prichádza po niekoľkých rokoch výskumu po PhD, kvalifikácii ekvivalentnej doktorandskému alebo lekárskemu titulu, počas ktorého už príjemcovia grantu dosiahli vedeckú nezávislosť a prispeli k významnému výskumu vo svojom odbore.

Žiadatelia môžu požiadať o rozpočet až do výšky 1,8-milióna švajčiarskych frankov na obdobie piatich rokov.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 1. 12. 2021, autor: rpa