Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF podporí 22 doktorandov z humanitných a sociálnych vied

5-year grants in Switzerland for women at post-doc level - Swiss National  Science Foundation (SNSF) | EURAXESS

Ceny Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy (SNSF) Doc.CH udeľujú 22 mladým vedeckým pracovníkom, ktorí chcú napísať doktorandskú prácu z oblasti humanitných a sociálnych vied. Na jeden grant dostávajú v priemere 214 000 CHF.

SNSF zvýšila podporu doktorandov iniciovaním Doc.CH v roku 2013. Schéma umožňuje nádejným výskumníkom požiadať o grant, aby mohli písať dizertačné práce.

Do 10. septembra 2020, dátumu 16. termínu podania prihlášky na Doc.CH, bolo podaných 91 prihlášok (humanitné vedy: 58, sociálne vedy: 33). Výskumná komisia SNSF odporučila do druhej fázy 38 kandidátov.

V januári 2021 udelila SNSF 22 grantov (14 v humanitných a 8 v sociálnych vedách). Príjemcovia grantu budú pracovať v dvanástich švajčiarskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. 55 % príjemcov grantu sú ženy a 45 % muži. Dostanú v priemere 214 000 CHF na projekt na pokrytie nákladov na projekt a svoju vlastnú mzdu. Priemerná doba trvania grantov je 40 mesiacov (granty Doc.CH môžu trvať 2 až 4 roky).

Viac informácií:

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 25.2.2021, autor: rpa