Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF – investuje do výskumníkov a ich nápadov už 70 rokov

70. výročie založenia Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy (SNSF). Zdroj: https://www.snf.ch

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF), založená 1. augusta 1952, financuje vynikajúci výskum na švajčiarskych univerzitách v mene federálnej vlády. Desaťtisíce projektov financovaných SNSF priniesli nové poznatky a vyriešili mnohé aktuálne problémy.

SNSF v roku 1952 – a v roku 2022. Na prvý pohľad majú len málo spoločného. Na začiatku bol rozpočet niekoľko miliónov švajčiarskych frankov (CHF), čo stačilo na financovanie 150 až 200 výskumných projektov. Dnes SNSF každoročne investuje približne 1-miliardu CHF do približne 2 400 projektov. Vedecký výskum vo Švajčiarsku je úzko prepojený na medzinárodnej úrovni. Aby to tak zostalo, SNSF naďalej rozvíja svoje financovanie – prispôsobené výzvam 21. storočia.

To najlepšie z každej výskumnej disciplíny

Bližší pohľad však odhalí, že na základnej úrovni sa toho zmenilo len málo. V roku 2022 pokračuje SNSF vo financovaní najlepších vedeckovýskumných projektov vo všetkých odboroch a v podpore kariéry mladých výskumníkov. Ako uviedol Jürg Stahl, prezident nadačnej rady: „Už však nejde o to, aby švajčiarsky výskum musel dobiehať iné krajiny, ako to bolo po druhej svetovej vojne, ale skôr o udržanie a rozšírenie vedúcej pozície, ktorú sme odvtedy dosiahli.“

Výskum financovaný SNSF posilňuje inovačnú silu Švajčiarska a zvyšuje spoločenský blahobyt. Okrem toho prispieva k pokroku a trvalo udržateľnému rozvoju na celom svete. Ako dodal Jürg Stahl: „Toto je ďalšia vlastnosť, ktorú dnes SNSF zdieľa so SNSF v prvých rokoch. Jej aktivity nie sú určené len na prospech Švajčiarska. Naša krajina bola ušetrená plného náporu vojny a zakladatelia SNSF preto cítili, že je ich povinnosťou voči svetu, a najmä voči Európe, podporovať vedecký výskum a prispievať k obnove.“

Národné a nezávislé

Matthias Egger, predseda 100-člennej rady pre výskum, poukazuje na ďalšie paralely medzi tým a teraz. Ako uviedol Egger: „So SNSF vzniklo niečo úplne nové: financovanie národného výskumu z vládnych peňazí – riadené a realizované samotnou vedou.“ Jeho založenie umožnilo celoštátnu súťaž medzi najlepšími výskumnými nápadmi, nezávisle od politiky a podnikania a riadené výlučne excelentnosťou. Ako zdôraznil Egger: „Práve táto sloboda je stále kľúčová pre spôsob fungovania SNSF a pre jej úspech.“

Čestné orgány popredných výskumníkov podporované efektívnou administratívou vyberajú projekty, ktoré budú financované. SNSF chce nielen investovať do excelentného výskumu, ale aj sama poskytovať vynikajúce finančné služby. Svoje hodnotiace procesy preto neustále dolaďuje, aby boli ešte spravodlivejšie a efektívnejšie. Stále podporuje najmä projekty, ktorých témy si vyberajú samotní výskumníci – tak ako pred 70 rokmi. Výsledkom je výskum, ktorý je relevantný, kreatívny a rôznorodý.

Poskytovanie stimulov pre rozvoj

Vďaka svojej nezávislosti a širokým odborným znalostiam môže SNSF pomôcť aj pri formovaní budúceho výskumu, a to už od roku 1952. Ako uviedla riaditeľka Angelika Kalt: „Vďaka našej politike financovania sme často iniciovali postupy a štandardy zamerané na budúcnosť.“ Príklady zahŕňajú rovnaké príležitosti pre ženy a mužov a otvorený prístup k výsledkom a údajom výskumu.

Zdôrazňuje tiež flexibilitu SNSF: „V prípade potreby rýchlo reagujeme na výzvy, a to aj v mene federálnej vlády.“ SNSF napríklad spustila špeciálnu výzvu na predkladanie návrhov a dva národné výskumné programy týkajúce sa Covid-19. V roku 2021, rovnako ako v roku 2014, zorganizovala a zaviedla prechodné opatrenia na kompenzáciu vylúčenia výskumníkov so sídlom vo Švajčiarsku z častí v programe EÚ Horizont Európa. A v roku 2022 poskytla rýchlu podporu výskumníkom postihnutým vojnou na Ukrajine.

“Pokračuj v dobrej práci!”

SNSF bola založená 1. augusta 1952. O 70 rokov neskôr Jürg Stahl, predseda Rady nadácie, bilancuje: „Vytvorenie SNSF bolo prelomovým počinom. Dnes sa výskum zo Švajčiarska radí medzi najlepšie na svete a robí významný príspevok k blahu ľudí u nás a na celom svete. SNSF v tom zohrala veľkú úlohu. Pokračujte v dobrej práci!“

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 19. 8. 2022, autor: rpa