Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF Consolidator Grants 2022: Schválených 30 projektov

SNSF Consolidator Grants 2022. Zdroj: https://www.snf.ch

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) udelí 54-miliónov CHF projektom vybraným v rámci prechodného opatrenia SNSF Consolidator Grants 2022.

Vzhľadom na súčasný štatút Švajčiarska ako nepridruženej tretej krajiny v rámcovom programe Horizont Europe, SNSF spustila v mene švajčiarskej vlády prechodné opatrenie „SNSF Consolidator Grants 2022“. Opatrenie je zamerané na výskumníkov, ktorí chcú vykonávať svoju výskumnú prácu vo Švajčiarsku a upevniť svoju vedeckú nezávislosť.

Po dvojstupňovom procese hodnotenia sa SNSF rozhodla financovať 30 projektov zo 182 prijatých žiadostí o konsolidačné granty SNSF 2022. Schváleným projektom bude pridelený rozpočet približne 54-CHF na priemerné obdobie 5 rokov.

Vyššia úspešnosť u žien

Miera účasti žien vo výzve SNSF Consolidator Grants 2022 je 38 %. Výskumníčky budú viesť 14 z 30 financovaných projektov, teda 47 %. Ich podiel je 80 % pre humanitné a spoločenské vedy, 25 % pre vedy o živej prírode a 33 % pre matematiku, prírodné vedy a inžinierstvo. Pri 20 % je úspešnosť žien vyššia ako u mužov (14 %).

Celková úspešnosť sa pohybuje okolo 17 %. Financovaných bude 12 projektov z matematiky, prírodných vied a inžinierstva, 8 z biológie a medicíny a 10 z humanitných a spoločenských vied.

Výskumníci pôsobiaci na univerzitách sú zodpovední za približne 73 % projektov. 23 % projektov je z ETH Zürich a 3 % z iných inštitúcií.

Príklady podporených projektov

Humanitné a spoločenské vedy

Falestin Naïli, historik z Bazilejskej univerzity, chce poskytnúť nový pohľad na obdobie medzi koncom Osmanskej ríše a začiatkom éry národov v arabskom svete. Zameranie na nerealizované sociálne a politické projekty tejto éry nám dáva pohľad na arabský svet, ktorý nie je ani koloniálny, ani založený na dominantnom modeli národného štátu; skôr osvetľuje, ako sa artikulujú alternatívne formy spolupatričnosti a politického spoločenstva.

Matematika, prírodné a technické vedy

Naša schopnosť odhadnúť, kedy a ako rýchlo dôjde k topeniu vnútrozemského ľadu Antarktídy, je obmedzená, ale kritická z dôvodu globálnych dôsledkov, ako je zvýšenie hladiny morí. Atmosféra, najmä oblaky, zohráva dôležitú, ale zle kvantifikovateľnú úlohu. Výskumný projekt Julie Schmale (EPFL) sa preto zameriava na lepšie pochopenie tohto procesu prostredníctvom priameho pozorovania procesov aerosólových oblakov nad Antarktídou, aby sa zlepšila numerická simulácia rozpočtu povrchového žiarenia.

Vedy o živote

Biofilmy sú povrchovo viazané bakteriálne spoločenstvá, ktoré si môžu vyvinúť toleranciu voči širokému spektru rôznych stresov, vrátane expozície antibiotikám. Knut Drescher (Bazilejská univerzita) vo svojom výskumnom projekte objasní príčiny a dôsledky subpopulácií bakteriálnych biofilmov. Výsledné mechanické vysvetlenia z tohto projektu majú potenciál ovplyvniť vývoj stratégií na kontrolu alebo odstránenie nežiaducich biofilmov, ako sú infekcie alebo priemyselné prostredia.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 10. 2. 2023, autor: rpa