Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF: 937-miliónov CHF vo Švajčiarsku na 3 300 nových výskumných projektov

V roku 2020 predložili vedci Švajčiarskej národnej nadácii na podporu vedy (SNSF) 8 200 projektových žiadostí o dotáciu. 3 300 z nich bolo vybraných na financovanie vo výberovom procese. V krátkom čase SNSF financovala 73 projektov zameraných na výskum COVID-19.

Tisíce tímov financovaných SNSF skúmajú prírodu, technológie a spoločnosť. To generuje znalosti, ktoré sú kľúčovým motorom pokroku. V roku 2020 SNSF investoval 937-miliónov CHF do 3 300 nových projektov vybraných z 8 200 projektových návrhov. 37 % financií bolo pridelených na biológiu a medicínu, 33 % na humanitné a spoločenské vedy a 30 % na matematiku, prírodné vedy a inžinierstvo.

Zníženie financovania projektu

So 433-miliónmi CHF (z toho 10-miliónov CHF pre program „Spark“) predstavuje ako obvykle najväčší podiel schéma „financovania projektu“. Vďaka tejto schéme môžu výskumní pracovníci realizovať projekty na témy, ktoré si sami vyberajú, na svoju vlastnú zodpovednosť. V roku 2020 na to však bolo k dispozícii menej peňazí ako v predchádzajúcich rokoch. Ako uviedol Matthias Egger, predseda Národnej rady pre výskum SNSF: „V prvých troch rokoch obdobia financovania 2017 – 2020 sme schválili veľa vynikajúcich projektov, z ktorých väčšina bola viacročná. Týmto sa vytvorili finančné záväzky, ktoré znížili náš rozpočet na nové projekty v roku 2020.“ Pretože sa súčasne zvýšil dopyt, SNSF bola schopná schváliť iba 37 % žiadostí o financovanie projektu, v porovnaní so 49 % v roku 2019.

V roku 2020 SNSF investovala 241-miliónov CHF do kariérneho rozvoja, 167-miliónov CHF do programov, 84-miliónov CHF do infraštruktúry a 12-miliónov CHF do vedeckej komunikácie.

Dodatočné granty a opatrenia dosiahli 26-miliónov CHF, napríklad pre výskumných pracovníkov zodpovedných za starostlivosť o deti. V lete sa navyše začala piata séria Národných centier kompetencií v oblasti výskumu (NCCR), ktoré sa dlhodobo venujú témam strategického významu.

Silnejšie zameranie na praktický význam

SNSF schválila 566-miliónov CHF na univerzitné projekty a 212-miliónov CHF pre inštitúcie ETH. Vedci z vysokých škôl aplikovaných vied podali v roku 2020 viac projektových žiadostí ako v predchádzajúcom roku. Celková výška pridelených finančných prostriedkov však zostala pomerne nízka: za 127 nových projektov dostali 35-miliónov CHF. Ako uviedol  Matthias Egger: „Podiel financií poskytovaných univerzitám aplikovaných vied a univerzitám s učiteľským zameraním by sa mal v nasledujúcich rokoch zvýšiť. S ohľadom na to budeme pri posudzovaní žiadostí okrem iných aspektov viac brať do úvahy praktický význam.“

Podpora žien pri financovaní výskumu

Na konci roku 2020 celkovo prebehlo viac ako 6 000 projektov financovaných SNSF. Bolo zapojených takmer 20 000 výskumných pracovníkov, z toho 38 % tvorili ženy. Počet výskumníčok na čele projektu je napriek všetkému vynaloženému úsiliu stále nízky. SNSF to chce zmeniť, ako zdôraznila predsedníčka výkonnej rady SNSF Angelika Kalt: „V rámci našej strategickej priority rozmanitosti vo výskume chceme zvýšiť podiel žien v súťaži o financovanie.“

Veľký podiel na odmeňovaní pre mladých výskumných pracovníkov

Skúsení aj mladí vedci dostávajú podporu pri uskutočňovaní svojich výskumných myšlienok. Na konci roku 2020 bol stredný vek vedúcich projektu a ich projektových partnerov 47. Medián veku projektových zamestnancov bol 30; sú to doktorandi, postdoktorandi a ďalší špecialisti. Celkovo SNSF vyčleňuje viac ako 70 % svojho rozpočtu na platy pre mladých výskumných pracovníkov. Ako dodala Angelika Kalt: „Financovaním významne prispievame aj k príprave vysokokvalifikovanej pracovnej sily pre vedu, priemysel a verejnú správu.“

Podrobné kľúčové štatistiky roku 2020 možno interaktívne preskúmať na dátovom portáli SNSF.

73 projektov na výskum COVID-19

V marci 2020 SNSF vyhlásila osobitnú výzvu na predkladanie návrhov na výskum koronavírusu a v apríli 2020 federálny vládny Národný výskumný program „COVID-19“ (NRP 78). 36 projektov z výzvy sa začalo už v júni 2020; a 28 projektov NRP v auguste 2020. Vďaka daru mohla SNSF schváliť ďalších 9 projektov. Celkovo SNSF financovala nový výskum na COVID-19 s viac ako 30-miliónmi CHF.

Projekty generujú nový pohľad na ochorenie COVID-19, pandémiu a jej následky. Očakáva sa, že tak prispejú k zadržaniu vírusu. Napríklad Sebastian Maerkl (EPF Lausanne) a Isabella Eckerle (Ženevská univerzita) vyvíjajú sľubnú technológiu veľkosti USB kľúča pre hromadné sérologické testovanie. Táto technológia identifikuje protilátky proti vírusu vo vzorkách krvi odobratých samotnými testovanými osobami. Charlotta Sirén, Joakim Wincent, Dietmar Grichnik a Michael Hudecheck z Univerzity v St. Gallen a Gerard George z Univerzity v Singapure analyzujú satelitné údaje a správy z médií, aby pochopili reakcie ľudí na pandémie po celom svete. Tieto znalosti sa tiež použijú na vypracovanie systému včasného varovania.

Viac informácií:

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 27. 4. 2021, autor: rpa