Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SNSF: 1 500 nových výskumných projektov a 400 zahraničných stáží v jubilejnom roku

V roku 2022 Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) schválila 910-miliónov CHF na svoje pravidelné programy financovania. Ďalších 173-miliónov CHF bolo pridelených na prechodné opatrenia Horizontu Európa. Výskum koronavírusu priniesol množstvo nových poznatkov.

1. augusta 2022 oslávila SNSF svoje 70. výročie. Spoločnosť bola založená v roku 1952 z obavy, že švajčiarsky výskum môže po druhej svetovej vojne upadnúť do priemernosti, dnes plní tie isté kľúčové úlohy ako vtedy: podporovať najlepšie projekty vo všetkých disciplínach a v mene švajčiarskej vlády uľahčovať pokroky vo vede. Umožňujeme celoštátnu súťaž medzi výskumnými nápadmi, ktorá je nezávislá a výhradne zameraná na kvalitu. Tento proces je posudzovaný 1 100 švajčiarskymi a medzinárodnými odborníkmi v čestných orgánoch, ktorí sú podporovaní našimi správnymi kanceláriami v Berne.

V roku 2022 SNSF vyhodnotila tisíce projektových žiadostí a schválila financovanie približne 1 500 výskumných projektov a 400 zahraničných pobytov, ako aj voľne prístupných publikácií. Celkovo investovala 910-miliónov CHF do nových projektov, štipendií a kníh prostredníctvom svojich pravidelných programov financovania a ďalšie 4-milióny CHF do článkov vo vedeckých časopisoch. Ďalších 173-miliónov CHF bolo pridelených na mimoriadne prechodné opatrenia, keďže výskumníci vo Švajčiarsku sa v súčasnosti nemôžu podieľať na dôležitých častiach Horizontu Európa, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Tieto prechodné opatrenia však nemôžu nahradiť európsky rámcový program. SNSF je preto za rýchle pridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa.

Inštitúcie tiež dostanú približne 146-miliónov CHF na nepriame náklady na výskum, ktoré vzniknú počas životnosti nových projektov.

Nové financovanie SNSF pridelené v roku 2022 je rozdelené medzi kategórie financovania, disciplíny a inštitúcie takto:

  • Kategórie financovania: Investovaných bolo 510-miliónov CHF do financovania projektov, v ktorých skúsení výskumníci skúmajú témy, ktoré si sami vybrali. 187-miliónov CHF bolo pridelených na prácu výskumných skupín v programoch, 172-miliónov CHF na mladých výskumníkov v oblasti financovania kariéry, 26-miliónov CHF na vedeckú komunikáciu a 14-miliónov CHF na infraštruktúry. Projekty v rámci prechodných opatrení Horizont Europe boli podporené sumou 173-miliónou CHF. Okrem toho SNSF prostredníctvom svojho partnera, portálu ChronosHub, financovala približne 1 500 voľne dostupných článkov v časopisoch sumou 4-milióny CHF.

  • Oblasti výskumu: 389-miliónov CHF išlo do biologických vied, 335-miliónov CHF do matematiky a prírodných a technických vied a 266-miliónov CHF do spoločenských a humanitných vied. Ďalších 93-miliónov CHF bolo použitých na interdisciplinárne projekty v rámci programu Sinergia.

  • Inštitúcie: SNSF udelila 652-miliónov CHF za žiadosti univerzít, 282-CHF pre inštitúcie ETH, 59-miliónov CHF pre univerzity aplikovaných vied a univerzity pre vzdelávanie učiteľov a 90-miliónov CHF pre iné inštitúcie. Okrem toho, ako bolo uvedené vyššie, inštitúcie dostanú približne 146-miliónov CHF na nepriame náklady na výskum, ktoré vzniknú počas trvania nových projektov.

5 500 projektov s 20 000 výskumníkmi

Ku koncu roka 2022 prebiehalo 5 500 projektov financovaných SNSF. Väčšina z nich bude trvať niekoľko rokov. Do projektov bolo zapojených viac ako 20 000 výskumníkov z vysokých škôl a iných inštitúcií, z ktorých 39,5 % tvorili ženy. Podiel žien vedúcich výskumný projekt bol 31,7 %. To zodpovedá nárastu o 1 percentuálny bod v porovnaní s rokom 2021.

Mnohé zistenia z výskumu koronavírusu

Špeciálna výzva „Koronavírusy“, Národný program výskumu 78 „Covid-19“ a ďalšie projekty financované SNSF generovali poznatky o víruse a pandémii počas celého roka 2022. V decembri 2022 sa začalo aj 25 projektov Národného programu výskumu 80 “ Covid-19 v spoločnosti“, ktorý skúma pandémiu z pohľadu humanitných a spoločenských vied. Vedci sa okrem iných tém zaoberajú aj vplyvom pandémie na svet práce, rodinné štruktúry a sociálnu súdržnosť.

Medzinárodná spolupráca

Minulý rok SNSF posilnila väzby Švajčiarska na medzinárodných výskumných partnerov. SNSF napríklad podpísala spoločné memorandum o porozumení s izraelskou financujúcou organizáciou. Spolu s National Science Foundation (USA) výskumníkom z oboch krajín uľahčila spoluprácu na projektoch kvantovej vedy. A v spolupráci s partnermi na štyroch kontinentoch spustila medzinárodnú iniciatívu týkajúcu sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Podpora ukrajinských výskumníkov

Vojna proti Ukrajine má zničujúci vplyv na vedecký výskum v krajine. Po ruskom útoku SNSF rýchlo zakročila a spolu s partnermi zabezpečila, že približne 100 výskumníkov z Ukrajiny mohlo prísť pracovať do Švajčiarska. SNSF tiež podpísala v lete 2022 dohodu o užšej spolupráci s ukrajinskou finančnou agentúrou.

Viac informácií nájdete vo výročnej správe za rok 2022. Podrobné kľúčové čísla a všetky financované projekty možno nájsť na dátovom portáli SNSF.

Nové projekty financované zo SNSF – šesť príkladov zo schémy financovania projektov

Matematika, prírodné a technické vedy

Hádanku nadbytku lítia v trpasličích hviezdach s nízkou hmotnosťou rieši Corinne Charbonnel, z Univerzity v Ženeve (UNG). Jej cieľom je odpovedať na nevyriešené otázky týkajúce sa fyziky hviezd, galaktickej archeológie a chemického vývoja vesmíru.

Christoph Studer (ETH Zürich) skúma nové metódy súvisiace s polohovacími systémami, ktoré sú nezávislé od zariadenia. Tieto systémy umožňujú lokalizovať konkrétne miesto aj v interiéri alebo v husto obývaných oblastiach.

Humanitné a spoločenské vedy

Ako následne ovplyvnila ich život inštitucionalizácia malých detí koncom 50. rokov? Mali umiestnenia vôbec vplyv na nasledujúcu generáciu? Patricia Lannen z Inštitútu Marie Meierhofer pre dieťa (MMI) na Univerzite v Zürichu (UZH) bude tieto otázky skúmať.

Laurent Fresard, Università della Svizzera italiana (USI), skúma vzťah medzi udržateľnými investíciami a zodpovedajúcimi informáciami z finančných trhov – a ako tieto informácie ovplyvňujú podnikové rozhodnutia.

Vedy o živote

Ako možno zmierniť chronickú bolesť dolnej časti chrbta? Nový interdisciplinárny prístup skúmajú Sibylle Grad z Výskumného centra AO Medical Foundation v Davose a Olivier Guillaume z Technickej univerzity vo Viedni.

Naliehavými otázkami o ohrození biodiverzity sa zaoberajú Jakob Brodersen zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre vedy o vode a technológie (Eawag) a Nicolaj Krog Larsen z Kodanskej univerzity. Pomocou geologických a biologických údajov z rôznych jazier analyzujú faktory, ktoré ovplyvňujú diverzitu.

Viacročný program 2025-2028 so štyrmi prioritami

SNSF predložila svoj viacročný program na roky 2025-2028 švajčiarskej vláde v auguste 2022. Aby podporila švajčiarsky výskum pri riešení nadchádzajúcich výziev, definovala štyri priority pre príslušné obdobie:

  • Posilniť medzinárodné siete

  • Plne využiť výskumný potenciál

  • Pracovať spoločne na udržateľnej budúcnosti

  • Pokrok v digitalizácii vo vede

Nové opatrenia na implementáciu vyššie uvedených priorít dopĺňajú existujúce portfólio, ktorým úspešne SNSF podporuje výskum vo Švajčiarsku. Rovnako ako v minulosti je leví podiel na rozpočte pridelený projektom, ktorých témy navrhujú samotní výskumníci. Svojou vedeckou zvedavosťou prispievajú k pokroku naprieč spoločnosťou a ekonomikou.

Viac informácií:

Annual Report 2022

Key Figures 2022 (Data Portal)

Grant Search (Data Portal)

Coronavirus research projects (Data Portal)

Multi-year programme 2025-2028

SNSF – 70 Years

SNSF image competition 2022

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 24. 5. 2023, autor: rpa