Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Snem SAV zvolil externých členov Vedeckej rady SAV

Titulný obrázok

Snem SAV na svojom online zasadnutí 24. júna 2021 zvolil kandidátov na externých členov Vedeckej rady SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025. Venoval sa aj rozpisu rozpočtu SAV a tzv. mzdovej reforme.

Snem SAV zvolil týchto sedem kandidátov za externých členov Vedeckej rady SAV:

prof. Ing. Stanislava Kmeťa, rektora Technickej univerzity Košice,

prof. Dr. Olivera Moravčíka zo Slovenskej technickej univerzity Bratislava,

doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD., MBA, z a. s. MATADOR Holding,

prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora Univerzity P. J. Šafárika Košice,

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského Bratislava,

prof. RNDr. Evu Zažímalovú, predsedníčku Akademie věd ČR a 

prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Karlovej univerzity Praha.

Snem SAV zobral na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii v SAV, ktorú predniesol predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík.

S informáciou o rozpise rozpočtu SAV na rok 2021 v zmysle snemom schválených zásad vystúpil podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Snem SAV informáciu zobral na vedomie.

S návrhom ďalšej etapy mzdovej reformy vystúpili za Predsedníctvo SAV prof. Juraj Koppel a člen predsedníctva Dr. František Simančík. Snem SAV po diskusii o tomto bode uložil Predsedníctvu SAV predložiť návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckým organizáciám pre rok 2022 na pripomienkovanie Snemom SAV do 13. septembra 2021.

Zdroj: SAV, zverejnené: 28. 6. 2021, autor: rpa