Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Snem SAV schválil Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025

Titulný obrázok

Snem SAV na svojom zasadnutí 7. októbra 2021 schválil Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025. Zároveň prerokoval a s pripomienkami schválil návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022. Zasadnutie Snemu SAV sa konalo online.

V úvode snemu hovoril predseda SAV prof. Pavl Šajgalík o aktuálnej situácii v SAV. Informáciu, v ktorej osobitne vyzdvihol bezproblémové schválenie zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a zákona o SAV v Národnej rade SR, vzal Snem SAV na vedomie. Oba zákony sú účinné od 1. januára 2022.

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV vychádza zo všeobecných odporúčaní Medzinárodného poradného výboru SAV, z dokumentu Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ktorý pripravila Učená spoločnosť Slovenska, z programového dokumentu Stratégia SAV 2030 a z programových téz zvolených kandidátov na členov Predsedníctva SAV na obdobie 2021 – 2025. Sústreďuje sa na zlepšenie podmienok na realizáciu výskumu SAV, ako aj na zvýšenie užitočnosti akadémie pre spoločnosť a rozšírenie možností spolupráce vo vede a výskume na všetkých úrovniach. Zahŕňa spoluprácu s vysokými školami, spoločenskou a hospodárskou sférou, zlepšenie systému vzdelávania a popularizáciu výsledkov SAV. V neposlednom rade chce Predsedníctvo SAV posilniť postavenie SAV v európskom a svetovom výskumnom priestore. Snem SAV Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 schválil.

Po prerokovaní Snem SAV s pripomienkami schválil návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií pre rok 2022.

Zdroj: SAV, zverejnené: 8. 10. 2021, autor: rpa