Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Smart People for Smart City

Dňa 19. júla 2021 sa konal v priestoroch UVP TECHNICOM workshop, organizovaný v spolupráci Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosťou HUAWEI, ktorý bol venovaný prezentácie aktivít, špičkových technológií a dobrých skúsenosti spoločnosti HUAWEI  v oblasti riešení pre „smart city“. V rámci workshopu vystúpili s krátkymi príhovormi: zástupca TUKE – Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie a transfer technológií, Cui Yu, generálny manažér spoločnosti Huawei Technologies (Slovakia) s.r.o. a Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice.

V rámci programu workshopu prebehlo aj vyhodnoteniu najlepších bakalárskych a magisterských prác z TUKE riešených v oblasti umelej inteligencie, ktoré boli ocenené spoločnosťou HUAWEI. Workshop moderoval prof. Ing. Peter Sinčak, PhD., vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE, významný expert v oblasti umelej inteligencie.

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 22. 7. 2021, autor: rpa