Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Smart Agri Hubs – Open Call

Otvorená výzva na predkladanie návrhov SmartAgriHubs má za hlavný cieľ rozšírenie existujúcej komunitnej siete SmartAgriHubs o ďalšie zainteresované strany a podporu realizácie nových inovačných experimentov. Výsledkom spolupráce s novými a existujúcimi centrami digitálnych inovácií (Digital Innovation Hubs – DIHs) a kompetenčnými centrami (Competence Centres) je spoločné úsilie aktívnej komunity, ktorá vytvára znalosti a praktické skúsenosti, ktoré uľahčia a šíria inovácie v poľnohospodársko-potravinárskej oblasti.

SmartAgriHubs podporuje svojím
dostupným tímom, znalosťami a nástrojmi:

  • Existujúca sieť DIH v službe SmartAgriHubs ponúka spoluprácu s ďalšími a novými centrami digitálnych inovácií na uľahčenie výmeny skúseností.
  • Sieť kompetenčných centier pomáha identifikovať najvhodnejšie odborné znalosti súvisiace s technológiami potrebnými na úspešnú realizáciu inovačného experimentu.
  • Spoločenstvo malých a stredných podnikov, začínajúcich a rozširujúcich sa spoločností, ktoré pomáhajú nájsť sľubných dodávateľov technológií, partnerov a referenčných koncových používateľov.
  • Hlavné experimenty v oblasti inovácií od spoločnosti SmartAgriHubs a prípady použitia z IoF2020 slúžiace ako ukážkové prípady digitalizácie a inovácie v agropotravinárskej oblasti.
  • Vynikajúci, dobre vybavený podporný tím prítomný vo väčšine európskych regiónov, ktorý pozná miestne a sektorovo špecifické výzvy.

Odpoveď na koronakrízu COVID-19?

Môže digitálna inovácia pomôcť
zmierniť následky COVID-19? Otvorená výzva SmartAgriHubs sa zameriava na
organizáciu a realizáciu aktivít typu hackathon a na návrh okamžitých
technologických riešení, ktoré reagujú na následky krízy COVID-19  a využívajú potenciálne príležitosti na
boj proti pandémii.

Výzva je otvorená od 12. mája do 3. júna 2020. Ak sa chcete zúčastniť tejto otvorenej výzvy existujú dve možnosti, buď pre DIH alebo pre malé a stredné podniky:

  • Pre digitálne inovačné centrá – návrh na otvorenú výzvu COVID-19 musí obsahovať aspoň jeden DIH, ktorý realizuje aktivity typu hackathon. SmartAgriHubs zváži, či návrhy, v ktorých sa požaduje príspevok od 10 000 do 30 000 EUR, by umožnil primeranú podporu realizácie činností.
  • Pre malé a stredné podniky, vrátane startupov – SAH2SME Open Call, návrhy predkladajú MSP/startupy zamerané na priamu realizáciu digitálnych inovácií zmierňujúcich účinky pandémie COVID-19 v agropotravinárskom sektore. SmartAgriHubs zváži, či návrhy, v ktorých sa požaduje príspevok od 30 000 do 50 000 EUR, by umožnil primeranú podporu realizácie činností.  

Viac informácií o výzve tu

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je SAH_infographic_opencall_2.pjpeg

Zdroj:  https://www.smartagrihubs.eu; zverejnené: 21.5.2020, autor: rpa