Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovinsko získalo od EÚ prvé financie určené na národný plán obnovy

Obrázok

Európska komisia (EK) oznámila, že vyplatila Slovinsku predbežné financovanie vo výške 231-miliónov EUR, čo zodpovedá 13 percentám pridelených prostriedkov pre túto krajiny v rámci ozdravného plánu po koronakríze cez Nástroj na obnovu a odolnosť (Recovery and Resilience Facility RRF).

Komisia spresnila, že platba cez predbežné financovania pomôže naštartovať Slovinsku implementáciu prvých zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v národnom pláne obnovy a odolnosti.

Exekutíva EÚ schváli Ľubľane ďalšie vyplácanie pričlenenej sumy na základe realizácie investícií a reforiem uvedených v pláne obnovy a odolnosti Slovinska. Slovinsko má počas trvania celého ozdravného plánu získať celkovo 2,5-miliardy EUR, ktoré pozostávajú z 1,8-miliardy EUR vo forme nevratných grantov a 705-miliónov EUR v podobe výhodných pôžičiek.

V oblasti ekologickej transformácie slovinský plán obnovy ráta s financovaním rozsiahlych programov zameraných na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov vrátane škôl. Podporuje dekarbonizáciu dopravy prostredníctvom investícií do železničnej infraštruktúry, modernizáciu a obnovu preťažených železničných tratí, zvýšenie kapacity, rýchlosti a bezpečnosti železničnej dopravy a digitalizáciu železničnej infraštruktúry.

Projekty z oblasti digitalizácie sa týkajú posilnenia digitálnej gramotnosti a urýchlenia digitálnej transformácie zdravotníctva.

Pri posilňovaní ekonomickej a sociálnej odolnosti sa slovinský plán zameriava na zvýšenie odolnosti kľúčových sociálnych systémov a okrem reforiem na modernizáciu zdravotníctva a dôchodkových systémov investície pôjdu aj do nových zdravotníckych zariadení a vybavenia vrátane rekonštrukcie dvoch nemocníc pre infekčné choroby v Ľubľane a Maribore.

Slovinsko je v poradí už 12. členskou krajinou EÚ, ktorá dostala predbežné financovanie. Doteraz boli príjemcami prvej tranže Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.

Viac informácií:

NextGenerationEU: European Commission disburses €231 million in pre-financing to Slovenia

Factsheet on Slovenia’s recovery and resilience plan

Zdroj: TASR, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa