Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovinsko investuje 23 % prostriedkov EÚ na zotavenie po pandémii do výskumu a inovácií

news byte covid vaccine

Podľa správy think tanku E3G o zmene klímy budú členské štáty v strednej a východnej Európe vydávať „značné množstvo“ prostriedkov EÚ na zotavenie do výskumu. Slovinsko vyčlení takmer štvrtinu svojho rozpočtu na vedu.

Pokiaľ ide o plány obnovy, ktoré Európskej komisii predložili Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, spoločnosť E3G odhaduje, že budú venovať 6 až 23 % finančných prostriedkov na výskumné a inovačné projekty.

Tieto krajiny sa zároveň zaväzujú k oveľa menej ekologickým výskumom a inováciám. Napriek vysokému rozpočtu na výskum vynaloží Slovinsko na zelenú vedu iba 0,2 % zo svojich 2,5-miliárd EUR vynaložených na zotavenie so zameraním na alternatívne palivá.

Aj keď Estónsko celkovo investuje len málo prostriedkov do výskumu, plánuje investovať najviac do zeleného výskumu a venovať 6,6 % zo svojho obnovovacieho balíka v tejto oblasti vo výške 1,1-miliárd EUR. Konkrétne projekty, do ktorých sa tieto peniaze budú investovať, nie sú špecifikované, krajina však prejavila záujem o vodíkové technológie.

Do roku 2024 má byť vo fonde EÚ na zotavenie celkovo 672,5-miliárd EUR. Členské štáty sa rozhodnú, ako minú peniaze, ale existujú určité pravidlá. Za prvé, 30 % prostriedkov musí financovať ekologický prechod v Európe.

Neexistuje jasný cieľ výdavkov na výskum a inovácie. Ale keďže sa plány obnovy považujú za katalyzátory zelenej a digitálnej transformácie, zdá sa, že investovanie do vedy je nevyhnutným prvkom. Pre krajiny v strednej a východnej Európe je to tiež šanca vyrovnať sa so západnými partnermi vo financovaní výskumu a vyplniť „inovačnú medzeru“.

Viac informácií:

NEXT GENERATION EU? RESEARCH & INNOVATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN RECOVERY PLANS

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 17. 6. 2021, autor: rpa