Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenský tím medzi víťazmi #myEUspace súťaže

myEUspace competition
Zdroj: EUSPA

Po prvých víťazoch #myEUspace competition o najlepší nápad, poznáme víťazov aj druhého tracku tejto súťaže. Druhý ročník súťaže je unikátny v tom, že súťažiaci sa do nej môžu zapojiť v troch samostatných “trackoch”: najlepší nápad, prototyp alebo komerčný produkt. Cieľom tohto nastavenia bolo povzbudiť viac inovátorov, aby sa prihlásili do súťaže, čo sa aj stalo. Po prvom kole, do ktorého sa prihlásilo 92 nápadov, sa do druhého kola súťaže – o najlepšie prototypy – prihlásilo 95 prototypov z 25 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

V druhom tracku medzi sebou súťažili tímy o najlepší prototyp, pričom podmienkou je využívanie údajov zo systému Galileo, Copernicus alebo oboch. Veľkým úspechom je, že medzi víťazmi nájdeme aj slovenský prototyp Artur (Nav-X): Aplikácia pre smartfóny využívajúca rozšírenú realitu na digitálne spoznávanie turistických destinácií.

V súčasnosti sa vyhodnocujú prihlášky do tretieho a posledného okruhu súťaže o najlepší komerčný produkt. Víťazov tohto tracku vyhlásia počas slávnostného odovzdávania cien počas Entrepreneurship Day 27.- 28. júna v Prahe. Všetky ocenené tímy zo všetkých trackov budú na toto podujatie pozvané, aby prezentovali svoje riešenia hodnotiacej komisii EUSPA a pozvaným hosťom.

O víťazoch druhého tracku

Každý z 10 najlepších prototypov získa peňažnú odmenu vo výške 30 000 EUR. Okrem peňažnej odmeny súťaž poskytuje podporu podnikateľom počas celého inovačného cyklu, od počiatočného štádia až po škálovanie.

Mená víťazných nápadov nájdete zverejnené na stránke EUSPA.

myEUspace víťazi
Zdroj: EUSPA

O #myEUspace competition

Súťaž každoročne organizuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) v rámci iniciatívy Európskej komisie CASSINI – Space Entrepreneurship Initiative. Jej cieľom je, aby inovátori vytvorili komerčné riešenia, ktoré zmenia pravidlá hry. Podmienkou je využívanie údajov zo systému Galileo, Copernicus alebo z oboch týchto systémov.

Súťaž sa zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených vyvíjať a komercializovať inovatívne riešenia využívajúce vesmírne údaje a služby EÚ. Môžu sa jej zúčastniť tímy zo všetkých členských štátov EÚ a Švajčiarska, Nórska a Islandu a celková výška výhry je takmer 1 milión EUR.

Hoci výrobky môžu siahať od mobilných aplikácií až po hardvérové riešenia, všetky musia byť spojené s jednou z troch oblastí inovácií:

  • Space My Life,
  • Our Green Planet,
  • Dive in Deep Tech.

Viac informácií

#myEUspace

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 26.5.2023, autor: kha