Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenský tím medzi najúspešnejšími tímami

 • Výzva na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je tu aj v roku 2021 so zámerom podporiť sľubné zdravotnícke inovácie pochádzajúce z rozvíjajúcich sa regiónov, v ktorých je celkové tempo inovovania nevýrazné[1].
 • Jedenásť konzorcií zo siedmich krajín získa finančné prostriedky až do 75 000 EUR, špičkový mentoring a podporu celoeurópskych sietí.
 • Slovenský tím morpho sa dostal medzi 11 najlepších s projektom diaľkového monitorovania pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2.

V treťom ročníku EIT Health RIS Innovation Call – ktorý je jedinečný overený fond v regióne s cieľom posilniť a rozvinúť regionálne inovácie v oblasti zdravotníctva – sa spomedzi viac ako sto predložených nápadov dostalo do užšieho výberu 11 z nich. Najlepšie konzorciá zo Slovinska, Portugalska, Lotyšska, Chorvátska, Slovenska, Talianska a Grécka získajú finančné prostriedky až do 75 000 EUR, odborné poradenstvo, účasť na bootcampe a aj prístup k najväčšej sieti špičkových hráčov v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe. Tento rok bola úroveň predložených projektov v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi vyššia. Všetky predložené projekty sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorým čelí spoločnosť, pričom dominovali tri oblasti: 46 % sa zameralo na starostlivosť v domácom prostredí, 36 % na podporu zdravšieho životného štýlu a 18 % na zdravie na pracovisku.

Inovácia zo Slovenska: Diaľkové monitorovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2

eHealth je elektronické diaľkové monitorovanie pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Cieľom inovácie je uľahčiť prácu lekárom, znížiť počet telefonátov od pacientov, zlepšiť nepretržité monitorovanie, zvýšiť dostupnosť údajov a prístup k medicínsky relevantnejším údajom na základe objektívnych ukazovateľov. Riešenie sa tiež zameriava na zníženie počtu zákrokov a mohlo by pomôcť znížiť počet telefonátov praktickým lekárom alebo počet návštev ordinácie, počet stresových situácií počas SARS-CoV-2, upraviť liečbu na diaľku a skrátiť návštevy v ambulancii.

„Úspešnosť predložených projektov je v doterajšej histórii programu najvyššia. Kvalita riešení sa výrazne zvýšila, čo môže signalizovať zlepšenie úrovne podnikateľskej pripravenosti tímov z  rozvíjajúcich sa regiónov. Mladí výskumníci majú čoraz lepšie vedomosti, zručnosti a schopnosť transformovať myšlienky v oblasti zdravotnej starostlivosti do produktov a riešení, ktoré je možné presadiť na trhu. Majú tiež viac zručností pri vytváraní zakladaní spolupráce medzi priemyslom, akademickou obcou a partnermi z oblasti výskumu a vývoja. Ide o dôležitý míľnik v prekonávaní inovačnej priepasti v Európe,“ uviedla Mónika Tóth, manažérka programu EIT Health InnoStars RIS. „Tento rok sme zaznamenali aj rekordný počet nápadov na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí a mimo nemocníc, čím dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu. Je to mimoriadne dôležité najmä v kontexte integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a uvoľňovania tlaku na nemocničné služby. Sme radi, že môžeme podporiť inovátorov zo strednej, východnej alebo južnej Európy, ktorí pomáhajú zvýšiť starostlivosť mimo nemocníc a pracovať na vytváraní zdravého prostredia,“ dodala Mónika Tóth.

Jedenásť inovačných riešení v oblasti zdravia v užšom výbere

V roku 2021 sa medzi najúspešnejšie krajiny z pohľadu vybraných konzorcií dostali Slovinsko (3), Portugalsko (2) a Lotyšsko (2). Ďalšie projekty sú zo Slovenska, z Talianska, Grécka a Chorvátska. Takmer tretinu projektov tvoria riešenia v oblasti umelej inteligencie alebo „big data“.

Projekty, ktoré získali grant:

 • Diaľkové monitorovanie pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pozitívnym na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Riešenie pomáha znížiť počet zákrokov, počet telefonátov všeobecnému lekárovi alebo návštev v ambulancii všeobecného lekára (Slovensko)
 • Telefónna linka, ktorá pomáha zajakajúcim sa pacientom vopred si nahrať hlasové repliky v prostredí, v ktorom sa nezajakávajú (Chorvátsko)
 • Komplexné riešenie pre domáce fyzioterapeutické cvičebné programy v kombinácii s inovatívnymi technológiami a odborným dizajnom (Slovinsko)
 • Prídavný modul pre prístroje CPAP, ktorý pomáha pacientom s obštrukčnou spánkovou apnoe (OSA) kontrolovať koncentráciu kyslíka a umožňuje nastaviť prívod kyslíka a monitorovanie pacienta (Lotyšsko)
 • Teplomer, teda neinvazívna zdravotnícka pomôcka, ktorá vyhodnotí farbu vnútorného ucha a ušného bubienka pomocou snímača RGB a zachytí včasné štádium ušnej infekcie (Portugalsko)
 • Viacvrstvová hybridná vrchná vrstva medicínskych implantátov schopná podávať liečivá (Lotyšsko)
 • Online diagnostická platforma na testovanie sexuálne prenosných infekcií; testy je možné objednať z domu a otestovať sa doma (Slovinsko)
 • Ergonomický systém individuálnej ochrany, ktorý znižuje pravdepodobnosť vystavenia kontaminovaným kvapôčkam (Taliansko)
 • Digitálna terapeutická sociálna platforma na vytvorenie zdravších pracovísk s využitím personalizovanej elektronickej kognitívno-behaviorálnej terapie (Portugalsko)
 • Osobné zariadenie na nepretržité monitorovanie pacientov s akútnymi a chronickými kardiorespiračnými ochoreniami, ktorí sú v domácej liečbe (Grécko)
 • Hliníkový nástroj na rýchly, efektívnejší a bezpečnejší prenos zmrazenej kryovialky, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť počas pracovného procesu (Slovinsko)

Podrobnejšie informácie o výzve EIT Health RIS Innovation Call:

Cieľom výzvy na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je financovať kvalitné projekty lokálnych konzorcií zložených z miestnych akademických, zdravotníckych a biznis inštitúcií, partnerov z oblasti priemyslu a výskumných tímov. Projekty sú vypracované v spolupráci s EIT Health Hubs, miestnymi organizáciami, ktoré podporujú rozvoj regionálneho ekosystému: University of Porto a University of Evora v Portugalsku, Ljubljana University Incubator v Slovinsku, Consorzio Arca v Taliansku, University of Zagreb v Chorvátsku, Riga Stradins University v Lotyšsku, T-Systems na Slovensku a EKT v Grécku. Každý vybraný projekt dostane až do 75 000 EUR na ďalší vývoj svojho prelomového produktu alebo riešenia.

Zoznam vybraných projektov je k dispozícii tu.


[1] Podľa Prehľadu európskych inovácií (Innovation scoreboard) 2020.

Zverejnené 2.8.2021, pew, Zdroj: https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/