Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenský startup triumfoval na veľkom finále EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter, predakceleračný program podporovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, vymenoval sedem najsľubnejších startupov v oblasti zdravia, potravín, surovín, energií, mestskej dopravy, výroby a nového európskeho Bauhausu. Medzi víťazov patrí riešenie, ktoré umožní paralyzovaným pacientom samostatne komunikovať (BirgerMind, EIT Health), inovácia, ktorá agreguje kapacitu batérií zaparkovaných elektrických vozidiel, aby sa inteligentne hospodárilo s energiou (Mjolnir Energy, EIT InnoEnergy) a slovenský projekt, ktorý využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na zvieracie krmivo bohaté na bielkoviny (BioConvert, Nový európsky Bauhaus).

EIT Jumpstarter, program hľadajúci talenty pre tímy s vysokým potenciálom, vybral vo veľkom finále, ktoré sa konalo v stredu, ako víťazov roku 2021 sedem riešení. Cieľom programu je pomôcť mladým inovátorom z tých regiónov EÚ, ktoré sú podľa Európskej inovačnej výsledkovej tabuľky roku 2021 priemerné z hľadiska inovácií, aby sa ich vedecké nápady a objavy zmenili na úspešné podnikanie. Víťazov vyberali v siedmich kategóriách: zdravie, potraviny, suroviny, energie, mestská doprava, výroba a nový európsky Bauhaus (so zameraním na udržateľné a inkluzívne životné priestory). Ostatnými riešeniami, ktoré získali prvú cenu, sú: test, ktorý súbežne zobrazuje 80 zvyškov antibiotík (FlowForLife, EIT Food), startup, ktorého cieľom je stať sa vedúcim dodávateľom najčistejších nanočastíc v EÚ (Nano-Pure-Precision, EIT RawMaterials), inovácia, ktorá automaticky generuje optimálne programy pre roboty (RoboTwin, EIT Manufacturing) a sieť luxusných parkovacích zariadení pre (e-)bicykle so zameraním na bezpečnosť (T-Park, EIT Urban Mobility).

„Bol to skutočne jedinečný rok v živote programu EIT Jumpstarter, ktorý oslavuje svoju piatu edíciu. Nielenže sme privítali účastníkov z nových regiónov, ale do programu sme pridali aj novú kategóriu – Nový európsky Bauhaus. Vďaka týmto zlepšeniam sa tento konkurencieschopný program stal ešte bohatším. To, že tento rok prišiel rekordný počet žiadostí, je dôkazom toho, že EIT Jumpstarter je pre mnohých referenčným bodom. To nám dáva ohromnú motiváciu pokračovať v práci a ešte viac zvýšiť podporu inovácií v napredujúcich regiónoch EÚ,“ – povedala Dora Marosvolgyi, riaditeľka Cross-KIC strategických regionálnych inovácií v kategórii EIT Health InnoStars.

Od roku 2017 tento program vyškolil 570 začínajúcich podnikateľov. Len tento rok dostali organizátori 548 žiadostí, z ktorých 42 dostalo šancu predniesť svoj návrh pred porotou zloženou z odborníkov a súťažiť tak o finančné výhry – najlepšie tímy v každej kategórii vyhrali 10 000 € – a prístup k EIT Komunitnej sieti. Inovátori sa naučili základy budovania realizovateľného obchodného modelu, programoví mentori mali neoceniteľné postrehy a pomohli im overiť ich obchodné modely. Vďaka úzkej spolupráci s EIT komunitami sa EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových nástrojov na prenesenie inovatívnych nápadov z laboratórií na trh.

Viac informácií:

Tlačová správa EIT Jumpstarter 6.12.2021

Zdroj: EIT, zverejnené: 9.12.2021, pwa