Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenský plán obnovy má päť priorít

Plán Obnovy - Podporíme reformy a investície

Plán obnovy je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na silný pokles hospodárstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Slovenský plán obnovy je vo finálnej fáze. Návrh národného plánu obnovy smeruje do pripomienkového konania. Prioritami budú zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa, vzdelávanie a veda, výskum a inovácie. 

Národný plán obnovy a odolnosti sa zameriava na päť hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do zelenej ekonomiky, ktorá dostane 2,17-miliardy EUR. Návrh plánu obnovy už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania.

Slovensko má odovzdať plán obnovy Európskej komisii do 30. apríla 2021. Slovensko z neho môže čerpať približne 6-miliárd EUR. Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Jeho príprava je podmienená požiadavkami Komisie vrátane vyčlenenia 37 % alokácie na zelenú ekonomiku a 20 % na digitálnu transformáciu.

Ako Slovensko minie miliardy?

Päť hlavných priorít Slovenska v pláne obnovy podľa rezortu financií zahŕňa zelenú ekonomiku v hodnote 2,17-miliardy EUR, ale aj oblasť zdravia v objeme 1,45-miliardy EUR. Na efektívnu verejnú správu má ísť 1,03-miliardy EUR, vzdelávanie má dostať 800-miliónov EUR a na vedu, výskum a inovácie má smerovať 700-miliónov EUR. Plán obnovy je rozdelený na 18 častí – komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote zhruba 6-miliárd EUR.

Zelená ekonomika zahŕňa obnoviteľné zdroje energie v hodnote 220-miliónov EUR, na obnovu budov má ísť 700-miliónov EUR a na udržateľnú dopravu 750-miliónov EUR. Dekarbonizácia priemyslu má predstavovať sumu 350-miliónov EUR, na adaptáciu na zmenu klímy má smerovať 150-miliónov EUR.

V oblasti zdravotníctva by malo na modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť plynúť 1,1-miliardy EUR. Dlhodobá starostlivosť by mala byť podporená sumou 250-miliónov EUR a duševné zdravie 100-miliónmi EUR.

Oblasť vzdelávania tvoria podľa návrhu tri komponenty. Na dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania by malo ísť 150-miliónov EUR. Vzdelávanie pre 21. storočie má plánovanú alokáciu 450-miliónov EUR a zvýšenie výkonnosti vysokých škôl 200-miliónov EUR.

Ďalšou oblasťou plánu obnovy je efektívny štát a digitalizácia. Tá obsahuje plánovanú alokáciu 10-miliónov EUR na zlepšenie podnikateľského prostredia, 240-miliónov EUR na reformu justície a 200-miliónov EUR na boj proti korupcii a ochranu obyvateľstva. Digitálne Slovensko má predstavovať alokáciu vo výške 580-miliónov EUR.

Oblasť vedy, výskumu a inovácií obsahuje dva komponenty. Jedným z nich je efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií, na čo má smerovať 600-miliónov EUR. Na lákanie a udržanie talentov sa plánuje 100-miliónov EUR.

Spokojný minister

Plán obnovy je podľa ministra financií SR Eduarda Hegera  „cestovná mapa“ k lepšiemu Slovensku. Ako skonštatoval šéf rezortu financií: „Mám z tohto dokumentu veľmi dobrý pocit. Dokázali sme jasne pomenovať problémy a precízne vytýčiť cesty, ako ich riešiť. Vybrali sme priority, navrhli sme reformy a investície.” Plán považuje za realistický. Minister Heger podotkol, že naplnenie cieľov si bude vyžadovať aj silnú politickú podporu, dobré organizačné schopnosti a veľa trpezlivosti.

Návrh plánu obnovy považuje za dobrý aj riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš. Komponenty, ktoré sú súčasťou plánu obnovy, boli podľa jeho slov rozpracované do veľmi konkrétnej podoby. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková dodala, že odozva zo strany Komisie je do veľkej miery pozitívna, pričom Slovensko patrí medzi najrýchlejšie krajiny pri príprave plánu a najambicióznejšie z pohľadu reforiem.

Ako poznamenala Vašáková: „Plán obnovy je možnosťou na obnovu krajiny po pandémii a zároveň v prípade Slovenska aj príležitosťou na znovunaštartovanie dobiehania vyspelejších krajín, kde sme za poslednú dekádu buď stagnovali, alebo priam zaostávali.”

Viac informácií

Sumár Plánu obnovy a odolnosti SR (marec 2021)

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

No photo description available.

Zdroj: https://euractiv.sk; ÚHP; zverejnené: 9.3.2021, autor: rpa