Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko sa posunulo vo svetovom rebríčku inovácií

Ilustračný obrázok

Slovensku patrí vo svetovom rebríčku inovácií (Global Innovation Index – GII 2021) aktuálne 37. miesto.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) zverejnila 20. septembra 2021 nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2021, ktorý každoročne zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačných schopností na základe 80 kritérií rozdelených do inovačných vstupov a výstupov.

Dobrou správou je skutočnosť, že po piatich rokoch konštantného klesania sa Slovensko posunulo z 39. miesta na 37. Fakt, že zlepšenie hodnotenia prichádza v časoch zaťažených pandémiou COVID-19, len podčiarkuje narastajúci záujem pre investície do inovácií a vedy. Ide o skutočne pozitívnu správu pre budúci ekonomický potenciál našej krajiny.

Vo svetovom rebríčku inovácií naďalej vedie Švajčiarsko, nasleduje Švédsko, USA a Veľká Británia, pričom po prvý raz sa zaradila do prvej päťky Kórejská republika.

Hlavným zistením najnovšieho indexu je skutočnosť, že vlády a podniky zvýšili investície do inovácií aj v dôsledku nových skúsenosti a výziev, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Z toho vyplýva, že vlády a podniky sú si vedomé, že nové myšlienky a nápady sú kľúčové na prekonanie pandémie a zabezpečenie ekonomického rastu. Vplyv krízy v jednotlivých odvetviach je veľmi nerovnomerný. Firmy pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, farmaceutického priemyslu a biotechnológií výrazne navýšili svoje investície v oblasti výskumu a vývoja a firmy z oblastí silne zasiahnutých opatreniami na obmedzenie pandémie ako doprava a cestovanie podstatne znížili svoje výdavky.

Tohtoročný Globálny inovačný index ukazuje, že napriek obrovskému vplyvu pandémie COVID-19 na životy a živobytie mnohé odvetvia preukázali pozoruhodnú odolnosť a to predovšetkým tie, ktoré prijali digitalizáciu, technológie a inovácie.

Ako uviedol Matúš Medvec, predseda ÚPV SR: „Medzi silné stránky Slovenska patria ekologická udržateľnosť, environmentálna výkonnosť, dovoz a vývoz špičkových technológií ale aj podiel úžitkových vzorov na HDP. Na druhej strane, index radí k slabým stránkam komplikovanosť začatia podnikania, investície veľkých korporácií do výskumu a vývoja a tiež spoluprácu univerzít s priemyslom v tejto oblasti.”

Viac informácií:

Global Innovation Index 2021 -Slovakia

Global Innovation Index 2021 – Report

Zdroj: https://www.indprop.gov.sk; https://www.wipo.int; https://www.globalinnovationindex.org, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa