Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko sa ocitlo medzi európskou špičkou v obnoviteľnej energii

Podľa Eurostatu sa Slovensko skokovo zaradilo medzi krajiny, ktoré vedú v zelenej energii.  Do štatistiky sa dostali nové údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. Bude to mať ďalekosiahle dôsledky pre slovenskú energetickú politiku, hovoria výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov.

Slovensko zvýšilo podiel obnoviteľnej energie v energetickom mixe medzi rokmi 2018 a 2019 o neuveriteľných 5 percentuálnych bodov z 11,9 na 16,9 %. Znamená to, že pohodlne splní svoje záväzky pre rok 2020. Ak sú údaje správne, Slovensko nebude mať problém splniť ani aktuálny cieľ do roku 2030, ktorý je na úrovni 19,2 %.

Nové údaje od meteorológov

Podľa ročenky Energetika 2019, ktorú vydáva Štatistický úrad (ŠÚ), za nárast spotreby zelenej energie v oblasti výroby tepla môže predovšetkým spotreba tuhej biomasy. Jej spotreba sa podľa ŠÚ zvýšila medziročne až 37 000 TJ na 56 000 TJ. Skokový nárast bol spôsobený tým, že doteraz podobnými údajmi Ministerstvo hospodárstva SR ani Štatistický úrad nedisponovali a tým pádom neboli zarátané ani v európskej štatistike, uviedol rezort hospodárstva.

Rezort hospodárstva ďalej v stanovisku uvádza, že tieto údaje pochádzajú zo štatistického zisťovania, ktorý realizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so Štatistickým úradom. Zisťovali úroveň spotreby biomasy v domácnostiach, pretože sa údaje o spotrebe energie z biomasy v predchádzajúcich rokoch v rôznych štatistikách rádovo líšili. „Spotreba biomasy v domácnostiach nie je zanedbateľná a pre SHMÚ je to dôležitý údaj pre kvalitu ovzdušia a správne určenie emisií skleníkových plynov. Tento projekt na základe lepšej metodiky spresnil štatistiku energetickej spotreby domácností,“ uvádza rezort hospodárstva v stanovisku.

Splnené ciele

Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Jána Karabu je takýto skokový nárast nezvyčajný: „Ministerstvo nič také predtým nekomunikovalo a zrazu máme naplnený záväzok voči EÚ. V posledných rokoch sa javilo ako veľmi problematické splnenie cieľa do roku 2020 vo výške 14 %. Zrazu sme sa však vďaka nejakým dodatočne vypočítaným údajom dostali na 16,9 %. Štruktúru týchto údajov nepoznáme, ministerstvo ju zatiaľ neposkytlo.“

Neštandardné podľa Karabu je aj to, že rezort hospodárstva o splnení cieľov do roku 2020 v oblasti OZE verejne neinformoval, napríklad prostredníctvom tlačovej správy alebo na svojej webovej stránke. Ako upozorňuje riaditeľ SAPI: „Mohli by sme sa tým všade chváliť, že sme v plnení záväzku predbehli tri štvrtiny všetkých členských štátov.“ Tento skok totiž bude mať veľký vplyv na smerovanie celej energetickej politiky Slovenska.

Ako zdôrazňuje riaditeľ SAPI: „Obávam sa, že aj na základe týchto nových údajov si vláda povie, už sme skoro tam, tak načo sa budeme ďalej snažiť.“

Viac informácií

Zdroj: https://euractiv.sk; Eurostat, zverejnené: 19.1.2021, autor: rpa