Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko predložilo Európskej komisii národný plán obnovy a odolnosti

EU-SK zástava

Európska komisia (EK) 29. apríla 2021 oznámila, že dostala od Slovenska konečné znenie národného plánu obnovy a odolnosti. Ten stanovuje reformy a verejné investičné projekty, ktoré SR plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), zameraného na to, aby Európska únia vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou.

Ako uviedla o slovenskom národnom pláne predsedníčka EK Ursula von der Leyenová: “Je dobré, že obsahuje kľúčové priority pre budúcnosť Slovenska: zelenú ekonomiku, vzdelávanie, výskum a vývoj, zdravotníctvo a e-government.”

Slovenský plán obnovy a odolnosti 

Slovensko žiada v rámci mechanizmu RRF o granty v celkovej výške 6,6-miliardy EUR, pričom predloženie plánu je výsledkom niekoľkých mesiacov intenzívneho dialógu medzi Komisiou a slovenskými orgánmi.

Plán je rozdelený do piatich hlavných politických priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie a verejná správa/digitalizácia. Zahŕňa opatrenia na podporu ekologických investícií, najmä do obnoviteľných zdrojov energie, dopravy a budov, a opatrenia na podporu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a digitalizácie verejnej správy.

Ďalšie kroky

Komisia v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi plán Slovenska na základe kritérií mechanizmu RRF. Následne predloží návrh príslušného vykonávacieho rozhodnutia na schválenie Rade EÚ. Ak Rada plán schváli, Slovensku bude možné vyplatiť 13 % zálohových platieb.

Komisia dodala, že zatiaľ dostala päť plánov obnovy a odolnosti – od Nemecka, Grécka, Francúzska, Portugalska a Slovenska. Členské krajiny EÚ majú na ich predloženie termín do 30. apríla 2021.

Viac informácií:

Zdroj: EK; TASR, zverejnené: 30. 4. 2021, autor: rpa