Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko otvorilo výzvu MSCA Seal of Excellence

SR otvára schému MSCA Seal of Excellence. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Nová schéma bude financovať vynikajúcich žiadateľov, ktorí nezískali financie zo schémy MSCA Postdoctoral Fellowships EÚ.

Slovensko použije peniaze z ozdravného fondu EÚ (EU recovery fund), ktoré si krajiny môžu rozdeľovať podľa vlastného uváženia, na financovanie štipendií pre výskumníkov, ktorí dosiahli minimálnu hranicu na získanie finančných prostriedkov EÚ, ale pre rozpočtové obmedzenia sa tak nestalo. Ide o držiteľov takzvanej pečate výnimočnosti (Seal of Excellence), ceny útechy pre projekty, ktoré sú dostatočne dobré na to, aby získali finančné prostriedky EÚ založené na výnimočnosti.

Výzva je otvorená pre žiadateľov, ktorí plánujú realizovať svoj projekt na Slovensku alebo sú ochotní realizovať svoj projekt na Slovensku, ak mali hostiteľskú organizáciu v inej krajine.

Uzávierka návrhov je 31. decembra 2023.

Viac informácií:

New MSCA Seal of Excellence scheme kicks off in Slovakia

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu, zverejnené: 26. 10. 2023; rpa