Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenskí odborníci majú na dosah veľký úspech: Ich aplikácia zmení život státisícom ľudí

projekt ewa
Slovenskí odborníci vyvíjajú mobilnú aplikáciu EWA (Early Warning Alzheimer). Zdroj: https://www.startitup.sk

Už tretí rok slovenskí odborníci vyvíjajú mobilnú aplikáciu s názvom EWA (Early Warning Alzheimer). Dobrou správou je, že sú v cieľovej rovinke.

Táto aplikácia je už teraz svetovým unikátom. Funguje totiž na základe umelej inteligencie, ktorá je „naučená“ pomocou hovoreného slova a mnohých jeho špecifík, ako je napríklad artikulácia, rýchlosť reakcie, presnosť alebo hlasitosť, vyhodnotiť, či človek trpí degeneratívnymi ochoreniami mozgu. V tomto prípade ide najmä o Parkinsona alebo Alzheimera.

Medzi prvé príznaky týchto ochorení patrí obmedzenie slovnej zásoby a zabúdanie slov. Hoci sú obe choroby neliečiteľné, včasná diagnostika je veľmi dôležitá. Čím skôr sa totiž ochorenie odhalí, tým väčšia je šanca na spomalenie jeho progresu, čo sa dá dosiahnuť vhodne nastavenou liečbou medikamentmi a vhodnou terapiou.

Svetoví Slováci

Za aplikáciou stojí programátor a riaditeľ počítačovej firmy Axon Pro Alfréd Zimmermann, ktorý sa spojil s ďalšími kolegami i vedcami zo Slovenska – odborníkmi na neurodegeneratívne ochorenia. V spolupráci s Centrom Memory a Ústavom informatiky SAV vytvorili bezplatnú aplikáciu, ktorá má fungovať jednoducho, no pritom efektívne.

Ako priblížil aplikáciu autor projektu Zimmermann: „Človek postupne vidí 20 jednoduchých obrázkov predmetov a činností. Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia.“ Na popis tohto obrázku má k dispozícii 90 sekúnd. Následne sa celá výpoveď nahrá a vyhodnotí. 

Hľadajú sa dobrovoľníci

Aby boli výsledky skutočne validné, aplikácia prechádza náročným testovaním a učením sa. Ako dodal Zimmermann: „Zjednodušene sa dá povedať, že teraz umelú inteligenciu učíme počúvať a vyhodnocovať jednotlivé obrázky s rôznym prízvukom a v rôznych slovenských nárečiach. Zatiaľ máme nahrávky vyše 1 200 dobrovoľníkov, z ktorých je viac ako 60 % z oblasti Bratislavy, časť z východného a zo stredného Slovenska.“ 

Doplnil, že v hlase a hovorenom prejave sa toho odráža oveľa viac, než si myslíme. Napríklad región, z ktorého pochádzame, či oblasť, v ktorej žijeme, ale aj dosiahnuté vzdelanie a životný štýl. 

Zimmermann tiež podotýka, že tvorcovia aplikácie momentálne potrebujú ľudí starších ako 50 rokov z iných regiónov a najmä s nižším vzdelaním, aby mala aplikácia dostatok vzoriek a učebnej látky z naozaj celého spektra. 

Ako ďalej uviedol Zimmermann: „Predpokladáme, že ak sa nám podarí zrealizovať všetky nahrávky a učenie aplikácie, ktoré ešte potrebujeme, koncom roka by sme ju mohli spustiť do ostrej prevádzky.“ 

Život s chorobou

To, že je v prípade týchto chorôb včasná diagnostika dôležitá, potvrdzuje aj MUDr. Vladimír Klement.

Ako uviedol odborník z Agapé Senior Park v obci Horný Bar, v ktorom sa špecializujú aj na starostlivosť o seniorov s neurodegeneratívnymi ochoreniami: „Správne a včas nastavená liečba môže pomôcť udržať vyššiu kvalitu života pacientov na dlhší čas. Napríklad v prípade Alzheimerovej choroby vieme, že keď raz začnú odumierať tie štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre dlhodobú a krátkodobú pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, ide o nezvratný a neliečiteľný proces. Dá sa však spomaľovať a prejavy demencie zmierňovať, ak sa diagnostikuje včas.“

Zariadení s podobným zameraním nie je na Slovensku veľa, hoci existuje reálny predpoklad, že počet chorých sa bude zvyšovať. K ich odhaleniu zrejme prispeje aj aplikácia EWA, hoci im umožní žiť dlhší čas samostatnejší život.

Skôr či neskôr si však budú vyžadovať inštitucionálnu pomoc, čo prospeje ako chorým, tak ľuďom, ktorí sa o nich starajú, pretože je to mimoriadne časovo, fyzicky aj psychicky náročné.

Ako uzavrela psychologička z Agapé Senior Parku Jana Janičová: „To, že sú v zariadení spolu ľudia so širším spektrom diagnóz, môže zdanlivo zhoršovať ich kooperáciu, ale ak sa stíšime, reagujeme v potrebnom tempe, trpezlivo a empaticky, napriek rôznym druhom ochorení môže byť spolupráca veľmi dobrá. Tá potom týchto ľudí podnecuje ku vzájomnej stimulácii a k podobnej aktivite, čo pomáha napĺňať ich potreby.“

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk; https://projektewa.sk; https://www.startitup.sk, zverejnené: 15. 12. 2022, autor: rpa