Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenské technológie prekračujú hranice

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci služieb slovenským spoločnostiam a firmám s potenciálom rastu a expanzie na globálne trhy ponúka už 20 rokov medzinárodné kooperačné platformy, B2B rokovania, účasť na zahraničných misiách a veľtrhoch a ďalšie služby pri riešení ponúk a dopytov na vzájomnú spoluprácu od zahraničných, ale aj domácich spoločností a subjektov – SARIO služby na podporu exportu.

Vďaka kontaktu, ktorý slovenská spoločnosť RVmagnetics, a.s. získala v rámci medzinárodnej kooperačnej platformy SARIO v roku 2018, nadviazala spoluprácu so srílanskou spoločnosťou VeroxLabs (Pvt) Ltd.

Spoločnosť VeroxLabs Ltd. sa zaoberá vývojom zdravotníckych pomôcok, navrhuje, vyrába a uvádza na trh laboratórne vybavenie pre technológie asistovanej reprodukcie (ART) a výskumné laboratóriá.

Spoločnosť RVmagnetics, a.s. je výskumno-vývojová spoločnosť sídliaca v Košiciach, ktorá vyvinula najmenší pasívny snímač na svete – MicroWire v rámci produktu “World’s first Smart Disposable Petri Dish“ – teda prvej smart Petriho misky na svete, ktorá je súčasťou smart fertilizačnej jednotky využívanej pre umelé oplodnenie.

Ako skonštatoval Prof. Varga, autor senzorickej technológie na báze mikrodrôtov a zakladateľ spoločnosti RVmagnetics: “Máme radosť z toho, že sme klientovi VeroxLabs v týchto dňoch odovzdali dokončenú prvú fázu projektu a tak prispievame ku smartifikácii IVF zariadení našou slovenskou technológiou. Veríme, že tento produkt taktiež zaujme svetových výrobcov medicínskej techniky a stane sa štandardom IVF procesov.“
 
Senzor spĺňa najvyššie biomedicínske štandardy, otvára široké spektrum možností snímania a zhromažďovania údajov o pacientovi, je vhodný na predoperačné, operačné a pooperačné zákroky, zotavovacie procesy a domácu starostlivosť. Slovenská spoločnosť RVmagnetics, a.s. aplikuje tieto senzory vo viacerých priemyselných odvetviach vrátane priemyslu 4.0, strojárstva, informačných technológií, elektromotorov a batérií, pretože je to jediný snímač, ktorý dokáže merať niekoľko fyzikálnych veličín naraz (napr. teplota + tlak).

Po sérii rokovaní podpísali obe spoločnosti zmluvu o spolupráci v septembri 2020 s predpokladaným dátumom ukončenia a odovzdania projektu v druhej polovici roku 2021.

Zdroj: SARIO, zverejnené: 28.1.2021, autor: rpa