Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská univerzita získala na svoj vynález európsky patent

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa môže pochváliť ďalším úspechom. Získala totiž európsky patent na zariadenie zvyšujúce bezpečnosť. Vynález vedcov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) zaistí väčšiu bezpečnosť v oblasti osvetlenia alebo vykurovacích systémov.

Riešenie na nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče

Slovenská poľnohospodárska univerzita získala hodnotenie od Európskeho patentoveho úradu začiatkom tohto roka. Ide o Metódu a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz.

Patentovaná technológia vynálezcu Vladimíra Cvikloviča a spolupôvodcov doc. Mariána Olejára, prof. Dušana Hrubého, doc. Ondreja Lukáča, prof. Zuzany Palkovej, Ing. Stanislava Pauloviča, Ing. Vladimíra Pánika a Ing. Františka Adamovského, predstavuje riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče.

Úspešné 2-ročné testovanie prototypu v prevádzke

Zariadenie bolo vyvinuté na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre na základe katedrového výskumu výpadku fáz v obciach a okrajových častiach miest, kde za špecifických okolností dochádzalo opakovane ku škodám na majetku. Vyvinutý prototyp bol testovaný v dvojročnej nepretržitej prevádzke s pozitívnym výstupom.

Európsky patent na zariadenie zvyšujúce bezpečnosť

Ako informoval Vladimír Cviklovič, 1PhEnergyOn predstavuje riešenie, ktoré zahŕňa v sebe viacero možností zvýšenia bezpečnosti, či už v oblasti osvetlenia, alebo prevádzky vykurovacích systémov.

Ako uviedol pôvodca vynálezu: „Ďalšie smerovanie sa sústreďuje na všetky procesy nevyhnutné k výrobe prvej série. Inou dôležitou časťou je optimalizácia štruktúry zariadenia s cieľom zachovať nízku cenu pri vysokej spoľahlivosti v prevádzke, ako aj vyhovieť požiadavkám čo najširšieho kruhu potenciálnych zákazníkov.”

Zdroj: https://www.automatizacia365.sk; SPU, zverejnené: 18. 5. 2021, autor: rpa