Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská republika v číslach 2023

Slovenská republika v číslach 2023. Zdroj: https://slovak.statistics.sk

Štatistický úrad SR vydáva každý rok zaujímavú publikáciu: “Slovenská republika v číslach”. 14. decembra 2023 bolo publikované už 34. vydanie.

Súborná publikácia prostredníctvom vizualizovaných údajov zobrazuje približne 130 ukazovateľov z rôznych oblastí života na Slovensku v kontexte vývoja posledných desiatich rokov. Jej súčasťou je výber kľúčových údajov z európskej štatistiky, ktorý umožňuje porovnať Slovensko s ostatnými krajinami EÚ.

V prehľadnej publikácii ŠÚ SR prezentuje najaktuálnejšie dáta za rok 2022 v kontexte predošlých desiatich rokov, a to prierezovo cez rôzne štatistické oblasti, ktoré zachytávajú reálny pohľad na stav našej krajiny.

Do každej kapitoly publikácie sú pridané aj prepojenia do zdrojových tabuliek v databáze Štatistického úradu SR, DATAcube., ktorá je dostupná na webovom portáli www.statistics.sk.

Je pravda, že sa za posledných 10 rokov zamestnanosť vo vývoji a výskume zvýšila o 42,2 %? Toto a ešte viac nájdete na +60-tich stranách plných grafov, faktov, tvrdých dát a trendov v čase v najrôznejších oblastiach.

Výskum a vývoj

5. kapitola publikácie je venovaná štatistikám výskumu a vývoja. Podľa ŠÚ SR, kapitálové výdavky v tomto odvetví od roku 2013 vzrástli o 7,0 % na 104,1-mil. EUR. Naopak, bežné výdavky od roku 2013 vzrástli o 89,0 % a dosiahli 970,9-mil. EUR. Ako sa ďalej uvádza v publikácii, v roku 2022 vo výskume a vývoji bolo zamestnaných spolu 39 614 osôb. Za posledných desať rokov (oproti 2013) sa zamestnanosť zvýšila o 42,4 %.

Štruktúra výdavkov na VaV podľa sektorov. Zdroj: https://slovak.statistics.sk

Štruktúra bežných výdavkov na VaV podľa sektorov. Zdroj: https://slovak.statistics.sk

Viac informácií:

Slovenská republika v číslach 2023

Zdroj: https://slovak.statistics.sk, zverejnené: 11. 1. 2024, autor: rpa